ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลขเปิดกลยุทธ์ถอนขนห่านปีเสือ "กรมสรรพากร" ชูนโยบายใหม่ให้ผู้ประกอบการยื่นตรวจสอบภาษีรายเดือน เดินหน้าเข็นใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรแนวใหม่ เพื่อเป็นเครื่องมือใหม่ช่วยให้การจัดเก็บภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วย ภาคเอกชนโอดเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายจ้างผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงกลยุทธ์การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2553 ว่า ปีนี้ยังคงใช้หลักการเดิม คือพยายามขยายฐานภาษี โดยการนำผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีเข้ามาเสียภาษีให้ถูกต้อง โดยจะใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐมาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกรมสรรพากร ส่วนผู้เสียภาษีที่อยู่ในระบบแล้วก็จะต้องเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งทางกรมสรรพากรได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้บริการผู้เสียภาษีเป็นรายธุรกิจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้เสียภาษีในกลุ่มของนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทห้างร้าน

 

 

 


ส่วนแผนการขยายฐานจัดเก็บภาษีแนวใหม่นั้น นายวินัยกล่าวว่า ขณะนี้กรมสรรพากรกำลังศึกษาจะออกใบอนุญาตให้กับผู้ตรวจสอบรับรองทางภาษีอากร (Certificate Public Tax Accountant) เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบหรือตรวจทานความถูกต้องแทนกรมสรรพากร โดยจะเข้าไปดูเฉพาะรายการภาษีอากรซึ่งจะต้องเซ็นรับรองกันทุกเดือน ถือเป็นอีกใบอนุญาตหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองบัญชีงบการเงินประจำปี

 

 

 


"ในปีนี้กรมสรรพากรจะดึงบริษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามามีส่วนร่วม โดยจะจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีอยู่ทั่วประเทศ 40,000 แห่ง ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามประวัติความน่าเชื่อถือ กรณีที่ผู้เสียภาษีไปใช้บริษัทผู้สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือต่ำหรือมีความเสี่ยงสูง ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิด”

 

 

 


โดยที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ทำหนังสือไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าอธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจที่จะออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรได้หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาทางสภาวิชาชีพบัญชีท้วงติงถึงอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากรในกรณีดังกล่าว

 

 

 


แหล่งข่าวจากกรมสรรพากรเปิดเผยว่า เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำหนังสือตอบกลับไปยังกระทรวงการคลังแล้วว่า มีอำนาจที่จะออกใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งไม่ขัดแย้งกับ พ.ร.บ.วิชาชีพนักบัญชีฯ สำหรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีภาษีอากรมีความแตกต่างกับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีงบการเงินที่ว่า ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีภาษีอากรจะดูแลตรวจสอบเฉพาะรายการภาษี และจะต้องเซ็นรับรองบัญชีกันทุกเดือน ซึ่งอาจทำให้ผู้เสียภาษีมีค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้นและผู้สอบบัญชีก็มีงานเพิ่มขึ้นด้วย เพราะต้องไปตรวจรับรองบัญชีกันทุกเดือน 

 

 

 


อย่างไรก็ตาม กรณีนี้กรมสรรพากรไม่ได้บังคับให้ทุกนิติบุคคลต้องใช้บริการผู้สอบบัญชีภาษีทุกเดือน แต่จะเป็นการสมัครใจของผู้ประกอบการ ซึ่งกรมสรรพากรกำลังคิดมาตรการจูงใจเพื่อให้ผู้เสียภาษีหันมาใช้บริการ เช่น อาจจะมีการคืนภาษีเร็วขึ้นหรือไม่ต้องตรวจสอบจากกรมสรรพากร เพราะมีผู้สอบบัญชีภาษีอากรช่วยกลั่นกรองความถูกต้องให้แล้ว เพราะกรณีดังกล่าวจะช่วยลดทอนการทำงานของกรมสรรพากรไปได้ แต่ผู้ประกอบการที่ไม่ได้ใช้บริการก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเลี่ยงภาษี ซึ่งกรมสรรพากรก็อาจจะมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

 

 

 


ทั้งนี้ผลการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553 จัดเก็บได้ 230,136 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 26,474 ล้านบาท หรือสูงกว่าประมาณการ 13% ซึ่งกรมสรรพากรคาดว่าปีนี้จะสามารถจัดเก็บภาษีได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 10-20% ของประมาณการรายได้ที่ 1.098  ล้านล้านบาท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2554 ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดกรอบวงเงินรายจ่ายไว้ที่ 2-2.1 ล้านล้านบาท รายได้ 1.65 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณประมาณ 3.5 ล้านล้านบาทนั้น ในปีงบประมาณ 2554 กรมสรรพากรได้รับมอบหมายให้จัดเก็บภาษี 1.35-1.4 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 85% ของรายได้รัฐบาล และเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณ 3 แสนล้านบาท 

 

 

 


ด้านนายถาวร รุจิวนารมย์ หัวหน้าหุ้นส่วนกรรมการอาวุโสและกรรมการบริหาร บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ตนได้ทราบแนวความคิดการออกใบอนุญาตดังกล่าวของกรมสรรพากรมาก่อนหน้าแล้ว ซึ่งทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระในการจ้างผู้ตรวจสอบภาษีอากรมากลั่นกรองรายการภาษีที่จะต้องยื่นกรมสรรพากรทุกเดือน ทำให้มีต้นทุนแต่คิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อผู้เสียภาษีมากนักเมื่อเทียบกับการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีงบการเงินที่แพงกว่า แต่ทั้งนี้ถ้ากรมสรรพากรออกใบอนุญาตให้กับผู้ตรวจสอบภาษีอากรจำนวนมาก ก็จะทำให้ค่าจ้างถูกลง

 

 

 


นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรจะมีขอบเขตความรับผิดชอบภาษีอากรมากน้อยเพียงใด อาทิ กรณีผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรเข้ามาตรวจแล้วไม่พบรายการที่ปกปิดไว้ แต่กรมสรรพากรกลับตรวจสอบพบเอง ซึ่งกรณีนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างผู้เสียภาษีกับผู้ตรวจสอบ เพราะถ้าความผิดนี้ตกอยู่กับผู้ตรวจสอบก็จะไม่มีบริษัทใดมายื่นขอใบอนุญาตดังกล่าว เพราะค่าจ้างต่ำแต่ต้องรับผิดชอบสูง  ดังนั้นจึงขึ้นกับว่าควรวางคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรไว้เป็นอย่างไร เพราะถ้ากำหนดคุณสมบัติเข้มงวดจะทำให้มีผู้ตรวจสอบดังกล่าวจำนวนน้อย แต่ถ้าคุณสมบัติหย่อนยานก็จะทำให้ผู้ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ 

 

 

 


"ประเด็นผู้ตรวจสอบมือไม่ถึง ก็จะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ที่ออกใบอนุญาตที่ต้องการให้กลั่นกรองความถูกต้องของการเสียภาษีของบริษัท" นายถาวรกล่าว

 

 

 


ด้านนางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการศึกษาให้บริษัทนิติบุคคลต้องยื่นตรวจสอบบัญชีภาษีทุกเดือน เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับภาคเอกชน โดยกรณีของควอลิตี้ เฮ้าส์ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบันนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายการยื่นตรวจสอบบัญชีประจำปีแล้ว จะต้องว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบฯสอบทานเพื่อแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯทุกไตรมาส รวมปีละ 4 ครั้ง เบ็ดเสร็จมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ปีละ 1-2 ล้านบาท
ถ้ามีการออกระเบียบให้ต้องยื่นตรวจสอบบัญชีทุกเดือน ค่าใช้จ่ายส่วนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่าเท่าตัวเป็นปีละ 2-4 ล้านบาท ประกอบกับกรมสรรพากรก็อาจมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันในการตรวจสอบหลักฐานเพื่อขอเคลมภาษีธุรกิจเฉพาะก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบนานประมาณ 2 ปี จึงเห็นว่าในกรณีนี้กรมสรรพากรอาจใช้วิธีให้บริษัทนิติบุคคลต้องแสดงงบฯสอบทานเป็นรายไตรมาสแทนการยื่นตรวจสอบบัญชีทุกเดือน

 

 

ที่มา :  ประชาชาติธุรกิจ  วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 13:35:38 น.  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1263710347&grpid=00&catid=no
 
คลังข้อมูลสำหรับผู้บริหารมือใหม่

ขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล article
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปีภาษี 2560 article
รวมบทความบัญชีภาษีและการบัญชี
การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร13หลักแทนของเดิม10หลัก
หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5
ซ่อมบ้าน-รถน้ำท่วม เคลมภาษีได้ไม่เกินแสน
สรรพากรขยายเวลายื่นภาษีน้ำท่วม ถึง30ธันวาคม2554
บทความงานบัญชีที่น่าสนใจ
จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเป็นบุคคลธรรมดา อย่างไหนดีกว่า article
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!
สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้ยงต้น article
เถ้าแก่ใหม่ มาทางนี้ คำถามที่ผู้ประกอบการต้องตอบ
คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจดทะเบียนพาณิชย์
การกำหนดทุนขั้นต่ำของธุรกิจคนต่างด้าว
ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
ประเภทของใบกำกับภาษี
การออกใบกำกับภาษี
ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550
กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย article
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น
ปัญหาสารพันกับ การซื้อหน่วยลงทุน RMF LTF
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหาค่าลดหย่อนภาษี ภงด.90 ภงด.91
ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี article
การอุทธรณ์ภาษีอากรคืออะไร? article
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร article
สิทธิของผู้เสียภาษี article
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่เสียภาษี article
ทำไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี
การจำหน่ายหนี้สูญ
รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้
การขอคืนภาษี กรมสรรพากร เงินได้บุคคลธรรมดา
คำถามยอดนิยม RMF LTF
Tax Point จุดรับผิดทางภาษี
ข้อหารือภาษีอากร
กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เรื่องง่ายๆที่ไม่ธรรมดา
ผู้ประกันตนได้สิทธิ 7 กรณี …มีอะไรบ้าง
ทุจริต ปลอมแปลงเอกสารรับสิทธิประกันสังคม
ประกันสังคมส่งเสริมการออมได้อย่างไร
ชีวิตดีมีคุณภาพ หลังวัยเกษียณกับประกันสังคม
ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?
เงินได้บุคคลธรรมดาในการคำนวนภาษีเงินได้ จะหักต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่าไรดี
วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีจะต้องทำอย่างไร?
ภาษีบุคคลธรรมดา ถ้าชำระเกินกำหนดเวลาหรือชำระไม่ครบจะต้องถูกปรับ
การใช้สิทธิประโยชน์ กรณีซื้อหน่วยลงทุนใน RMF/LTF สำหรับปีภาษี 2551
คำถาม-คำตอบ การตั้งราคาตลาดของกิจการข้ามชาติ
แนวปฎิบัติในการหักภาษีเงินได้ กรณีการส่งเสริมการขาย
ข้อควรระวัง การหักลดหย่อน กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อควรระวัง กรณีใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
คำถามที่พบบ่อย - บริษัทจำกัด
คำถามที่พบบ่อย - ทะเบียนพาณิชย์
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
รวมบทความเกี่ยวกับบัญชีภาษี1
สารพันปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง ค่าลดหย่อน กรณี ผู้มีเงินได้/คู่สมรส
ลูกจ้างถูกหักเงินเดือน เนื่องจากนายจ้างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์
สารพันปัญหา "เงินบริจาคและเงินสนับสนุนการศึกษา"
เงินบริจาคกับการหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
ครบเครื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รวมบทความบัญชีภาษีภาค3
เอกสารถูกต้องปลอดภัย รู้จักรายจ่ายต้องห้าม
บัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ใบกำกับภาษี กับการเปลี่ยนที่อยู่โดยส่วนราชการ
ค่าชดเชยแรงงาน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคพรรคการเมือง
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
คำถามยอดฮิต ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๒
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๑
มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics