ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50ทวิ WT50

 

โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ (WT50)

โปรแกรมภาษีหักณที่จ่าย ตามมาตรา50ทวิ (WT50)เป็นโปรแกรม ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกกิจการ
ที่ควรมีไว้ใช้งาน 
เมื่อมีการจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าบริการ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ฯลฯ ตามที่
กรมสรรพากรกำหนด
ให้ผู้ที่จ่ายเงิน จะต้องทำการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วนำส่งให้สรรพากร และผู้ที่จ่ายเงินนั้น จะต้องออก
หนังสือรับรองการหักณที่จ่าย ให้กับผู้ที่ถูกหักณที่จ่ายด้วย โดยที่โปรแกรมภาษีหักณที่จ่าย 
WT50 นี้
จะช่วยให้การออกหนังสือรับรองภาษี เป็นเรื่องง่ายดาย 

 

                    

 

 

              

 

เพียงแค่กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม เสร็จแล้วสามารถสั่งพิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย ลงกระดาษครึ่งA4
(หรือกระดาษA5) แบบฟอร์มสวยงามน่าใช้ ไม่ต้องซื้อแบบฟอร์มใบหักภาษี ใบหักณที่จ่ายอีกต่อไป
สามารถเรียกดูข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ทันที  ถูกต้องสวยงาม อีกทั้งยังเก็บทุกข้อมูลของการหัก ณ ที่จ่าย
ไว้ในระบบฐานข้อมูล ในครั้งต่อๆไปคุณแค่เรียกข้อมูลเก่าขึ้นมา แล้วแก้วันที่ จำนวนเงิน ภาษีที่หัก
เพียงแค่นั้นที่คุณต้องทำ 

 

                 


            สามารถสร้างข้อมูลรายชื่อผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย และรายชื่อผู้ถูกหักณที่จ่าย
          เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ทำให้สามารถเรียกใช้งานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

 

                 


               สามารถเลือกสั่งพิมพ์ที่ละใบ หรือสั่งพิมพ์คราวเดียวทั้ง 4 ใบ
               สามารถเลือกสั่งพิมพ์ตราประทับของบริษัท พร้อมลายเซ็นท์ ก็สามารถทำได้

              

 

                       ตัวอย่างหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

  
                   
  

                     รายงานการออกใบหักณที่จ่าย      

          
 

 

                ระบบสำรองข้อมูล และเรียกคืนข้อมูล


                

 

                      

                DownLoad โปรแกรมเพื่อทดลองใช้งาน

   
               
โปรแกรมบัญชีภาษี

โปรแกรมออก/บันทึกใบกำกับภาษีขาย ใบเสร็จรับเงิน Invoice Tax Invoice article
โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 VAT30
โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ภงด.1ก TAX1353
โปรแกรมบันทึกแบบประกันสังคม สปส.10 SPS10
โปรแกรมบันทึกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 BOJ5
รายชื่อลูกค้าอ้างอิงที่ใช้งานโปรแกรม
แบบฟอร์มเอกสารของนักบัญชี article
เอกสารจดทะเบียนธุรกิจของ บริษัทต่างด้าว
ตัวอย่างรายงานภพ.30 และสรุปการยื่นภาษี
ตัวอย่างรายงานภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภงด.1ก และสรุปการยื่นภาษี
การตั้งค่าRun As AdMinistrator ให้กับโปรแกรม
การตั้งค่าDefaultภาษาไทยให้กับWindows7
การใช้งานร่วมกับWindows7
วิธีแก้ปัญหาติดตั้งโปรแกรมแล้วเกิด Error
การเพิ่มข้อมูลลงในแบบภงด.1ใบหน้า ภงด.1353
การสั่งพิมพ์ข้อมูลการรายงานภาษี ภงด.1353 ชุด2
การสั่งพิมพ์ข้อมูลการรายงานภาษี ภงด.1353 ชุด1
การสั่งพิมพ์ข้อมูลภาษีลง บนกระดาษขาวA4และการพิมพ์ข้อมูล ชุด2
การสั่งพิมพ์ข้อมูลภาษีลง บนกระดาษขาวA4 ภงด.1353 TAX1353 ชุด1
การสั่งพิมพ์ข้อมูลภาษีลงบนกระดาษขาวA4 ภงด.1353 TAX1353
การค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการ ภงด.1353 TAX1353
การสำรองข้อมูลของโปรแกรมภงด.1353 TAX1353
การลบข้อมูลเก่าที่บันทึกไปแล้วในแบบภงด.1ใบหน้า TAX1353
VDO สาธิตวิธีการใช้งาน TAX1353
ตัวอย่างการบันทึกรายการเพิ่ม แบบภาษีภงด.1 (ใบหน้า)
การบันทึกแบบภาษีภงด.1-ใบต่อ (เงินเดือน)
การลงทะเบียนใช้งานในโปรแกรม TAX1353
การแก้ไขและการเพิ่มรายชื่อผู้เสียภาษี โปรแกรมบันทึกภาษี ภงด1,ภงด3,ภงด53
ค้นหาข้อมูลกับ G - SearchCopyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics