ReadyPlanet.com
ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

 หน้ารวมกระทู้ > ขอสอบถามวิธีคำนวณภาษีค่ะงงมากเ...

ขอสอบถามวิธีคำนวณภาษีค่ะงงมากเลย


ตอนนี้เปิดร้านเกมส์อยู่แต่รายได้ไม่พอใช้(ปัญหามันเยอะ) เลยหางานทำจะได้มีรายได้เพิ่ม มีข้อสงสัยดังนี้

ร้านเกมส์ยื่นแบบเป็นบุคคลธรรมดา(จดทะเบียนเป็นร้าน) โดยยื่นแบบ ภงด.94 และ90 แล้ววันที่1กันยายนจะได้งานประจำทำเป็นพนักงานบริษัท

ร้านเกมส์คิดแบบเงินได้พึงประเมิน(ประเมินโดยเจ้าหน้าที่) 1 ปี = 160,000 x 0.005 = 800 ต่อปี (คิดหักค่าใช้จ่าย 70%และคิดแบบเหมาจ่าย)

งานประจำได้เงินเดือน 5,000 บาท (สมมติบริษัทหัก ณ ที่จ่ายด้วย)

1.อยากทราบว่าจะต้องยื่นแบบอะไร (การกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ)และขอทราบตัวอย่าง+วิธีการคิดคำนวณภาษีเหมือนกับที่เวลาเราจะยื่นแบบภาษี และดิฉันจะต้องจ่ายภาษีป็นเงินเท่าไหร่ต่อปี

2.รายได้ทั้ง 2 ที่ จะสามารถแยกจ่ายได้หรือไม่ หรือเอามาคิดคำนวณรวมกัน แล้วจะต้องเอามาคิดอย่างไรในเมื่อร้านเกมส์คิดแบบเหมาจ่าย อัตราภาษีที่ใช้คำนวณจากรายได้คิดไม่เหมือนกัน

กรุณาตอบทางอีเมล์ด้วยกลัวว่าจะหากระทู้ไม่เจอ ขอบคุณมากๆค่ะ pooki_pes@hotmail.comผู้ตั้งกระทู้ pooki (pooki_pes-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-31 19:55:19


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความเห็นที่ 1 (1349218)

เดิม เปิดให้บริการร้านเกมส์ ถือเป็นงานให้บริการ ตามมาตรา40(7) และมีการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย70% หากเป็นตามนี้ และไม่มีรายได้อื่นอยู่อีก ก็ยื่นแบบภาษี ภงด.94 สำหรับภาษีกลางปี โดยยื่นไม่เกิน 30 กันยายน ของทุกปี ส่วนการยื่นแบบภงด.90 เป็นการสรุปรวมรายได้ทั้งปีอีกทีตอนปลายปี แล้วนำภาษีที่คำนวนได้จากภงด.90 ไปยื่นสรรพากรไม่เกิน 31 มีนาคม ของทุกปี

แต่ต่อมามีรายได้จากเงินเดือนเพิ่มเข้ามา อันนี้คือรายได้ตามมาตรา 40(1) สรรพากรให้หักค่าใช้จ่ายได้ 40% ของรายได้ในส่วนเงินเดือนรวมทั้งปี แต่หักได้ไม่เกิน 60,000 บาท โดยนำเงินได้จากเงินเดือนนี้ไปยื่นรวมกันกับรายได้ร้านเน็ต ในแบบภงด.90 ตอนปลายปีครับ

1.ต้องยื่นรวมโดยใช้แบบ ภงด.90 ครับ โดยเงินเดือนให้กรอกแคนวนในส่วนของ 40(1)(2) ส่วนรายได้ร้านเน็คให้กรอกในส่วนของ 40(7) ครับ

เงินได้เงินเดือนหลังหัก 40% ที่ต้องนำมาคำนวน=60,000 - 24,000 = 36,000

เงินได้ร้านเน็ต 160,000 - 112,000 = 48,000

รวมรายได้เงินเดือน+ร้านเน็ต = 84,000

สมมุติว่าเป็นคนโสด และไม่มีอะไรให้ต้องหักอีก

หัก ส่วนตัว 30,000

เหลือเงินได้ที่ต้องคำนวนภาษี 54,000

แต่ได้รับการยกเว้นในส่วนของเงินได้ภาษี 150,000 บาทแรก ดังนั้นจึงไม่มีภาษีที่ต้องชำระ

แต่ต้องต้องถูกคำนวนภาษีในส่วนของ 0.005 ของรายได้ร้านเน็ตอยู่เหมือนเดิม = 800

2. รายได้ทั้ง2อย่างจะแยกไม่ได้ต้องนำมาคำนวนรวมกัน เพราะเป็นบุคคลธรรมดา นอกจากจะมาตั้งคณะบุคคล

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น TAXMAN วันที่ตอบ 2008-09-01 10:03:43


ความเห็นที่ 2 (3156172)
เป็นพยาบาลได้ตั้งทีมให้การพยาบาลตามหน่วยงานเอกชน เพิ่งตั้งเป็นคณะบุคคลซึ่งมีรายได้ ตั้งแต่ พค 52- มค 53 เป็นเงิน 220500 บาท หักภาษี ณ. ที่จ่ายไป 8757 บาท จะต้องยื่นแบบตัวไหน คำนวณอย่างไร

กรุณาตอบทางอีเมล์ด้วยกลัวว่าจะหากระทู้ไม่เจอ tanomchitt@thaimail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น took (tanomchitt-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-23 08:49:42


ความเห็นที่ 3 (3156173)
เป็นพยาบาลได้ตั้งทีมให้การพยาบาลตามหน่วยงานเอกชน เพิ่งตั้งเป็นคณะบุคคลซึ่งมีรายได้ ตั้งแต่ พค 52- มค 53 เป็นเงิน 220500 บาท หักภาษี ณ. ที่จ่ายไป 8757 บาท จะต้องยื่นแบบตัวไหน คำนวณอย่างไร

กรุณาตอบทางอีเมล์ด้วยกลัวว่าจะหากระทู้ไม่เจอ tanomchitt@thaimail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น took (tanomchitt-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-23 08:50:17


ความเห็นที่ 4 (3194780)
กรณีนี้ ให้ยื่นภาษีด้วยแบบภาษี ภงด.90 ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ALWAY วันที่ตอบ 2010-02-19 20:25:01


ความเห็นที่ 5 (3202701)

ถามหน่อยค่ะ ช่วยตอบได้ด่วนได้ไหมค่ะ ของทางอีเมล์น่ะค่ะ ด่วนมาก เดือดร้อนมากค่ะ  อีเมล์  nid0303@hotmail.com

ช่วยคิดให้หน่อยว่าต้องเสียภาษี ยังไง คำนวนยังไงค่ะ

เป็นพนักงานของบริษัท  มีเงินเดือน ๆ ละ  7000 บาท  รวม    84000 เสียประกันสังคม 3360

และได้ทำสัญญากับทาง บริษัทเดิมที่เป็นพนักงาน เป็นผู้รับจ้างทำงานให้ โดยรับ ส่วนแบ่ง 70 % จาก 100 %

ซึ่ง 70% ตัวนี้ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย ในการหางานและ คชจ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในออฟฟิต เช่น ค่าน้ำ ไฟ โทร. ค่าเช่าออฟฟิต ซึ่งตัวเราเป็นคนออก คชจ.เองทั้งหมด (และในปี52 ที่ผ่านมา ไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง ใบกำกับภาษี ในตัว คชจ.)

ซึ่งตัวส่วนแบ่งรายได้ จากการประมูลงาน ตัวนี้ทาง บริษัทฯ ได้หัก ณที่จ่ายไว้ 3% และตัวส่วนแบ่งรายได้ตัวนี้ ทางบริษัทฯก็คิดส่วนแบ่งให้

จากยอดที่ได้หัก ภาษี 7% แล้ว  เช่น ทางบริษัทรับเงินค่าบริการ 100 บาท ก็จะหัก vat 7%  =(100- 7 = 93)

ยอดเงิน 93 คูณ 70% = 65.10  หัก ณ ที่จ่าย 3% 1.953  ก็จะเหลือเงินส่วนแบ่งรายได้จากการประมูลงาน ที่ได้รับ 63.147 บาท

ซึ่ง ยอดเงินตัวนี้ที่ได้รับสุทธินี้ละค่ะ ที่ต้องการทราบว่าต้องเสียภาษี ในมาตราไหน และคิดยังไง ตัวค่าใช้จ่ายคิดแบบเหมาจ่ายได้ไหม หรือว่า

เราหักค่าใช้จ่ายไม่ได้(เงินตัวนี้ ยังมี คชจ.ที่เกิดขึ้นจากการที่เราหางานด้วย )

ช่วยคำนวนให้หน่อยน่ะค่ะ ตัวนี้ คือรายได้จริง ค่ะ

เป็นโสด

เงินเดือน  84000  หักประกันสังคม  3360

รายได้จากส่วนแบ่งรายได้จากการประมูล ปี 52  730931  บาท  หัก ณ ที่จ่าย 3% ไว้  21927.93 ค่ะ

เราต้องเสียภาษีเท่าไหร่ค่ะ ขอคืนได้ไหม เสียในมาตราไหน บ้าง

รบกวนช่วย แจงวิธีคิดให้หน่อยค่ะ เดือดร้อนมาก  ไปหาสรรพากรมาเขาคิดคร่าว ๆให้ เขาบอกว่า

เราต้องจ่ายภาษี  เพิ่มอีก  57386  บาท งงมากเลยทำไมถึงมากจัง และหัก ณที่จ่ายเขาก็หักไปแล้ว ตัง้ 2 หมื่นกว่า

ไม่เข้าใจจริง ๆ ค่ะ รบกวนจริง ๆ  ช่วยตอบให้ด่วนได้ไหม ทางเมล์น่ะค่ะ เพราะต้องจ่ายภายใน 31.3.53  นี้แล้วค่ะ

จากคนที่เดือดร้อยมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นิด (nid0303-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-04 22:31:42


ความเห็นที่ 6 (3250152)
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญใช้วิธีการคำนวณเดียวกันกับ คณะบุคลใช้หรือไม่   เช่นรายได้สุทธิ สิ้นปี 5 แสนบาท ถ้าคำนวณการคิดภาษี สิ้นปีคือเอา60000 บาท/ คน จดทะเบียนคณะบุคคล 2 คน รวมเป็น 120000บาท เมื่อหักจะเหลือ 380000 บาท จากนั้นนำมากหัก อีก 150000 บาท เหลือเงิน230000 บาท อล้วจึงมาคิดภาษี  10% เพราะฉนั้น จะเป็นเงินที่ ต้องจ่ายภาษี 23000 บาท ใช่หรืไม่  ไม่ทราบว่าคิดคำนวณ ถูกหรือเปล่า ช่วยตอบหน่อย และใช้วิธี คำนวณ ภาษี ของ ห้างหุ้นส่วน จำกัด สามัญ แบบนี้ใช้หรือเปล่า       ช่วยตอบหน่อยต้องการเรียนรู้
ผู้แสดงความคิดเห็น กนกวรรณ (kanok3710-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 23:16:32


ความเห็นที่ 7 (3258875)

 

ตอบ  ความเห็นที่ 5

ประเด็นนี้เป็นประเด็นการคำนวนภาษี ผมตอบให้ไม่ได้ครับ

 

ตอบ  ความเห็นที่ 6

ห้างหุ้นส่วนสามัญ กับคณะบุคคล สรรพากรมองว่า เหมือนกันครับ
พอสิ้นปี คุณสามารถนำไปหักก่อนเลยได้ 60,000 บาท ต่อห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
ไม่ใช่หักคนละ 60,000 บาท ส่วนการคำนวณภาษีนั้น
ให้หักยกเว้นภาษีอัตราภาษี ที่  5% ให้ลดหย่อนได้  100,000
และให้หักยกเว้นภาษีที่อักตรา 10% ได้อีก 50,000  รวมเป็น 150,000 บาท

 

ผู้แสดงความคิดเห็น me วันที่ตอบ 2010-10-22 15:34:09


ความเห็นที่ 8 (3272904)
ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7บาท ฐานภาษีเท่าไร วิธีหาอย่างไร
ผู้แสดงความคิดเห็น Oon (watcharin-dot-on-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-04 16:02:46


ความเห็นที่ 9 (3274050)


วิธีหามูลค่าสินค้า/บริการ ก่อนภาษี กรณีรู้ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
( กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7)

ฐานภาษี (ยอดราคาสินค้า/บริการ ก่อนภาษี)    =    100 / 7

ตัวอย่างเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทราบคือ 350 มูลค่าของสินค้า/บริการก่อนภาษี
จะเท่ากับ  ( 350 X 100 ) / 7  = 5,000

ผู้แสดงความคิดเห็น ALWAY วันที่ตอบ 2011-01-05 17:40:10


ความเห็นที่ 10 (3336419)

กรณีร้านค้าธรรมดา บุคคลธรรมดา ไม่จดVAT

เป็นงานเหมา รับงานจากราชการ ถูกหัก ณ ที่จ่าย 1%

รบกวนแนะนำวิธีคำณวนภาษีและขั้นตอนในการคำณวนด้วยค่ะ 

ขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น รัชภรณ์ วันที่ตอบ 2012-06-15 18:40:18


ความเห็นที่ 11 (3340717)

เปิดร้านเกมส์แล้วยกเลิกเมื่อปลายเดือนกพ.55  ระหว่างมค.-กพ. ต้องเสียภาษีครึ่งปีหรือเปล่าคะ แล้วเจ้าของใหม่ที่รับช่วงต่อได้จดทะเบียนเมื่อปลายกพ.55(วันเดียวกับตอนยกเลิก)  ต้องเสียภาษีครึ่งปี(ปีแรก)มั้ยคะ  หรือไม่ต้องเสีย  ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนภณ วันที่ตอบ 2012-08-06 21:06:36


ความเห็นที่ 12 (3340763)

 ช่วยสอนวิธีทำภาษีก่อน 7% หน่อยได้ไหมคะ่

ผู้แสดงความคิดเห็น m วันที่ตอบ 2012-08-07 15:13:15


ความเห็นที่ 13 (3341713)

ความเห็นที่ 10 (3336419)
แจ้งลบความคิดเห็น

กรณีร้านค้าธรรมดา บุคคลธรรมดา ไม่จดVAT

เป็นงานเหมา รับงานจากราชการ ถูกหัก ณ ที่จ่าย 1%

รบกวนแนะนำวิธีคำณวนภาษีและขั้นตอนในการคำณวนด้วยค่ะ 

ขอบคุณ

 

ตอบ    การคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาให้ดูตามนี้เลยครับ เพราะรายละเอียดมีมากครับ

           http://download.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/pit/ins9054_211254.pdf

 

ความเห็นที่ 11 (3340717)
แจ้งลบความคิดเห็น

เปิดร้านเกมส์แล้วยกเลิกเมื่อปลายเดือนกพ.55  ระหว่างมค.-กพ. ต้องเสียภาษีครึ่งปีหรือเปล่าคะ แล้วเจ้าของใหม่ที่รับช่วงต่อได้จดทะเบียนเมื่อปลายกพ.55(วันเดียวกับตอนยกเลิก)  ต้องเสียภาษีครึ่งปี(ปีแรก)มั้ยคะ  หรือไม่ต้องเสีย  ขอบคุณค่ะ

ตอบ    ต้องนำรายได้ของ มค.-กพ.55 มาคำนวณยื่ยแบบ ภงด.94 ด้วยครับ  
แต่ต้องนำรายได้ที่คุณมีในช่วงเดือน มีค.-มิย.55 จากรายได้อื่นนอกจากร้านเกมส์
มายื่นด้วยนะครับ นอกจากว่าคุณ ไม่ทำงานแล้ว ก็จะมีรายได้แค่ 2 เดือน

ส่วนผู้ที่มาเช่าใหม่ก็เริ่มรับรู้รายได้นับตั้งแต่เปิดร้าน และก็ต้องยื่นภาษี
ด้วยแบบภงด.94 เช่นกันครับ  แต่ถ้าเป็นปีแรกของการเปิดร้าน อาจจะ
ไม่สามารถประมาณการณ์รายได้ ก็อาจจะนำไปยื่นคำนวณรวมกันตอบปลายปี
ด้วยแบบ ภงด.90 ก็ได้ครับ
 

 

ความเห็นที่ 12 (3340763)
แจ้งลบความคิดเห็น

 ช่วยสอนวิธีทำภาษีก่อน 7% หน่อยได้ไหมคะ่

 

ตอบ     หลักการคร่าวๆ คือการนำเอาใบกำกับภาษีทั้งเดือนนั้นๆที่ได้จากการขาย
มาจัดทำรายงานภาษีขาย ตามรูปแบบการรายงานที่สรรพากรกำหนด ก็จะได้
ยอดขายรวม และยอดภาษีขายรวม

ต่อมาก็ให้นำเอาใบกำกับภาษีซื้อ ที่เป็นชื่อกิจการของคุณ และเป็นชื่อสถานที่
ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณที่จดไว้กับสรรพากรเท่านั้น
ให้รวบรวมใบกำกับภาษีซื้อดังกล่าวของเดือนภาษีนั้นๆมาจัดทำรายงานภาษีซื้อ
ก็จะได้ยอดซื้อรวม และยอดภาษีซื้อรวม

จากนั้นให้นำเอายอดขาย,ภาษีขาย ยอดซื้อ,ยอดภาษีซื้อ มากรอกลงในแบบ ภพ.30
 

ส่วนรายละเอียดในการพิจารณาว่าเอกสารใบกำกับภาษีซื้อใบไหนใช้เครดิตภาษีได้
หรือเครดิตภาษีไม่ได้นั้น มีรายละเอียดมากๆเลยครับ ต้องเข้าคอร์สเรียนกันเป็น
เทอมๆเลยครับ หรือไม่ก็ต้องพยายามอื่นและศึกษาจากบทความต่างๆได้ครับ
ค่อยๆศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่องๆครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น is me วันที่ตอบ 2012-08-21 18:01:09


ความเห็นที่ 14 (3352015)

 ขอรบกวนสอบทราบหน่อยค่ะ กรณีบุคคลธรรมดา  ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นค่าติดตั้งงาน (ปัจจุบันรับงานเป็นช่างติดสติกเกอร์ค่ะ) แล้วเวลาเรายื่นแบบภงด.90 เราควรจัดประเภทรายได้ เป็น 40(...)อะไรค่ะ   และสามารถหัก ค่าใช้จ่ายได้เท่าไรรบกวนแนะนำหน่อยค่ะ ตอนนี้สับสนหมดแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น นู๋สับสน วันที่ตอบ 2013-01-11 14:58:05


ความเห็นที่ 15 (3353314)

 ขอรบกวนถามหน่อยคะเป็นพนังงานบริษัทเงินรวมรายได้ทั้งปี198802จ่ายประกันสังคม4307บาท และเมื่อปีที่แล้วเปิดร้านทำกรอบรูปรายได้ต่อเดือนประมาณ20000บาทต่อเดือนแล้วต้องกรอกภาษี90กรุณาแนะนำให้หน่อยพึ่งได้ทำเป็นปีแรกทำไม่เป็นจริงๆช่วยกรุณากรอกตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมคะเมื่อต้นปีบริษัทที่ทำงานเป็นเงินเดือนมีการยื่นแบบภงด91แล้ว แล้ว90จะต้องยื่นยังไงคะรบกวนด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆๆคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Ae (ae-dot-love-dot-99-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-03-10 13:57:18


ความเห็นที่ 16 (3383410)

 ขอสอบนะค่ะ. หนู่ทำงานประจำมีเงินเดือน. แล้วเปิดร้านขายของ ต้องยื่นแบบอะไรค่ะ

เงินเดือนประจำ. ปี ประมาณ. 800000บาท.  ร้านขายของ. ได้ประมาณ. 5000

ค้าใช้จ่ายร้านประมาณ. 8000. ติดลบค่ะ.  แต่ก็จะลองดูไปก่อน. แต่ยื่นภาษี ไม่ถูกค่ะ

งงละสับสนไปหมด. รบกวนขอคำแนะนำหน่อยนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กนก วันที่ตอบ 2014-02-26 21:58:17ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2006 - 2013 All Rights Reserved.