ReadyPlanet.com


ขอสอบถามวิธีคำนวณภาษีค่ะงงมากเลย


ตอนนี้เปิดร้านเกมส์อยู่แต่รายได้ไม่พอใช้(ปัญหามันเยอะ) เลยหางานทำจะได้มีรายได้เพิ่ม มีข้อสงสัยดังนี้

ร้านเกมส์ยื่นแบบเป็นบุคคลธรรมดา(จดทะเบียนเป็นร้าน) โดยยื่นแบบ ภงด.94 และ90 แล้ววันที่1กันยายนจะได้งานประจำทำเป็นพนักงานบริษัท

ร้านเกมส์คิดแบบเงินได้พึงประเมิน(ประเมินโดยเจ้าหน้าที่) 1 ปี = 160,000 x 0.005 = 800 ต่อปี (คิดหักค่าใช้จ่าย 70%และคิดแบบเหมาจ่าย)

งานประจำได้เงินเดือน 5,000 บาท (สมมติบริษัทหัก ณ ที่จ่ายด้วย)

1.อยากทราบว่าจะต้องยื่นแบบอะไร (การกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ)และขอทราบตัวอย่าง+วิธีการคิดคำนวณภาษีเหมือนกับที่เวลาเราจะยื่นแบบภาษี และดิฉันจะต้องจ่ายภาษีป็นเงินเท่าไหร่ต่อปี

2.รายได้ทั้ง 2 ที่ จะสามารถแยกจ่ายได้หรือไม่ หรือเอามาคิดคำนวณรวมกัน แล้วจะต้องเอามาคิดอย่างไรในเมื่อร้านเกมส์คิดแบบเหมาจ่าย อัตราภาษีที่ใช้คำนวณจากรายได้คิดไม่เหมือนกัน

กรุณาตอบทางอีเมล์ด้วยกลัวว่าจะหากระทู้ไม่เจอ ขอบคุณมากๆค่ะ pooki_pes@hotmail.comผู้ตั้งกระทู้ pooki (pooki_pes-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-31 19:55:19


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (1349218)

เดิม เปิดให้บริการร้านเกมส์ ถือเป็นงานให้บริการ ตามมาตรา40(7) และมีการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย70% หากเป็นตามนี้ และไม่มีรายได้อื่นอยู่อีก ก็ยื่นแบบภาษี ภงด.94 สำหรับภาษีกลางปี โดยยื่นไม่เกิน 30 กันยายน ของทุกปี ส่วนการยื่นแบบภงด.90 เป็นการสรุปรวมรายได้ทั้งปีอีกทีตอนปลายปี แล้วนำภาษีที่คำนวนได้จากภงด.90 ไปยื่นสรรพากรไม่เกิน 31 มีนาคม ของทุกปี

แต่ต่อมามีรายได้จากเงินเดือนเพิ่มเข้ามา อันนี้คือรายได้ตามมาตรา 40(1) สรรพากรให้หักค่าใช้จ่ายได้ 40% ของรายได้ในส่วนเงินเดือนรวมทั้งปี แต่หักได้ไม่เกิน 60,000 บาท โดยนำเงินได้จากเงินเดือนนี้ไปยื่นรวมกันกับรายได้ร้านเน็ต ในแบบภงด.90 ตอนปลายปีครับ

1.ต้องยื่นรวมโดยใช้แบบ ภงด.90 ครับ โดยเงินเดือนให้กรอกแคนวนในส่วนของ 40(1)(2) ส่วนรายได้ร้านเน็คให้กรอกในส่วนของ 40(7) ครับ

เงินได้เงินเดือนหลังหัก 40% ที่ต้องนำมาคำนวน=60,000 - 24,000 = 36,000

เงินได้ร้านเน็ต 160,000 - 112,000 = 48,000

รวมรายได้เงินเดือน+ร้านเน็ต = 84,000

สมมุติว่าเป็นคนโสด และไม่มีอะไรให้ต้องหักอีก

หัก ส่วนตัว 30,000

เหลือเงินได้ที่ต้องคำนวนภาษี 54,000

แต่ได้รับการยกเว้นในส่วนของเงินได้ภาษี 150,000 บาทแรก ดังนั้นจึงไม่มีภาษีที่ต้องชำระ

แต่ต้องต้องถูกคำนวนภาษีในส่วนของ 0.005 ของรายได้ร้านเน็ตอยู่เหมือนเดิม = 800

2. รายได้ทั้ง2อย่างจะแยกไม่ได้ต้องนำมาคำนวนรวมกัน เพราะเป็นบุคคลธรรมดา นอกจากจะมาตั้งคณะบุคคล

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น TAXMAN วันที่ตอบ 2008-09-01 10:03:43


ความคิดเห็นที่ 2 (3156172)
เป็นพยาบาลได้ตั้งทีมให้การพยาบาลตามหน่วยงานเอกชน เพิ่งตั้งเป็นคณะบุคคลซึ่งมีรายได้ ตั้งแต่ พค 52- มค 53 เป็นเงิน 220500 บาท หักภาษี ณ. ที่จ่ายไป 8757 บาท จะต้องยื่นแบบตัวไหน คำนวณอย่างไร

กรุณาตอบทางอีเมล์ด้วยกลัวว่าจะหากระทู้ไม่เจอ tanomchitt@thaimail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น took (tanomchitt-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-23 08:49:42


ความคิดเห็นที่ 3 (3156173)
เป็นพยาบาลได้ตั้งทีมให้การพยาบาลตามหน่วยงานเอกชน เพิ่งตั้งเป็นคณะบุคคลซึ่งมีรายได้ ตั้งแต่ พค 52- มค 53 เป็นเงิน 220500 บาท หักภาษี ณ. ที่จ่ายไป 8757 บาท จะต้องยื่นแบบตัวไหน คำนวณอย่างไร

กรุณาตอบทางอีเมล์ด้วยกลัวว่าจะหากระทู้ไม่เจอ tanomchitt@thaimail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น took (tanomchitt-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-23 08:50:17


ความคิดเห็นที่ 4 (3194780)
กรณีนี้ ให้ยื่นภาษีด้วยแบบภาษี ภงด.90 ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ALWAY วันที่ตอบ 2010-02-19 20:25:01


ความคิดเห็นที่ 5 (3202701)

ถามหน่อยค่ะ ช่วยตอบได้ด่วนได้ไหมค่ะ ของทางอีเมล์น่ะค่ะ ด่วนมาก เดือดร้อนมากค่ะ  อีเมล์  nid0303@hotmail.com

ช่วยคิดให้หน่อยว่าต้องเสียภาษี ยังไง คำนวนยังไงค่ะ

เป็นพนักงานของบริษัท  มีเงินเดือน ๆ ละ  7000 บาท  รวม    84000 เสียประกันสังคม 3360

และได้ทำสัญญากับทาง บริษัทเดิมที่เป็นพนักงาน เป็นผู้รับจ้างทำงานให้ โดยรับ ส่วนแบ่ง 70 % จาก 100 %

ซึ่ง 70% ตัวนี้ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย ในการหางานและ คชจ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในออฟฟิต เช่น ค่าน้ำ ไฟ โทร. ค่าเช่าออฟฟิต ซึ่งตัวเราเป็นคนออก คชจ.เองทั้งหมด (และในปี52 ที่ผ่านมา ไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง ใบกำกับภาษี ในตัว คชจ.)

ซึ่งตัวส่วนแบ่งรายได้ จากการประมูลงาน ตัวนี้ทาง บริษัทฯ ได้หัก ณที่จ่ายไว้ 3% และตัวส่วนแบ่งรายได้ตัวนี้ ทางบริษัทฯก็คิดส่วนแบ่งให้

จากยอดที่ได้หัก ภาษี 7% แล้ว  เช่น ทางบริษัทรับเงินค่าบริการ 100 บาท ก็จะหัก vat 7%  =(100- 7 = 93)

ยอดเงิน 93 คูณ 70% = 65.10  หัก ณ ที่จ่าย 3% 1.953  ก็จะเหลือเงินส่วนแบ่งรายได้จากการประมูลงาน ที่ได้รับ 63.147 บาท

ซึ่ง ยอดเงินตัวนี้ที่ได้รับสุทธินี้ละค่ะ ที่ต้องการทราบว่าต้องเสียภาษี ในมาตราไหน และคิดยังไง ตัวค่าใช้จ่ายคิดแบบเหมาจ่ายได้ไหม หรือว่า

เราหักค่าใช้จ่ายไม่ได้(เงินตัวนี้ ยังมี คชจ.ที่เกิดขึ้นจากการที่เราหางานด้วย )

ช่วยคำนวนให้หน่อยน่ะค่ะ ตัวนี้ คือรายได้จริง ค่ะ

เป็นโสด

เงินเดือน  84000  หักประกันสังคม  3360

รายได้จากส่วนแบ่งรายได้จากการประมูล ปี 52  730931  บาท  หัก ณ ที่จ่าย 3% ไว้  21927.93 ค่ะ

เราต้องเสียภาษีเท่าไหร่ค่ะ ขอคืนได้ไหม เสียในมาตราไหน บ้าง

รบกวนช่วย แจงวิธีคิดให้หน่อยค่ะ เดือดร้อนมาก  ไปหาสรรพากรมาเขาคิดคร่าว ๆให้ เขาบอกว่า

เราต้องจ่ายภาษี  เพิ่มอีก  57386  บาท งงมากเลยทำไมถึงมากจัง และหัก ณที่จ่ายเขาก็หักไปแล้ว ตัง้ 2 หมื่นกว่า

ไม่เข้าใจจริง ๆ ค่ะ รบกวนจริง ๆ  ช่วยตอบให้ด่วนได้ไหม ทางเมล์น่ะค่ะ เพราะต้องจ่ายภายใน 31.3.53  นี้แล้วค่ะ

จากคนที่เดือดร้อยมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นิด (nid0303-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-04 22:31:42


ความคิดเห็นที่ 6 (3250152)
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญใช้วิธีการคำนวณเดียวกันกับ คณะบุคลใช้หรือไม่   เช่นรายได้สุทธิ สิ้นปี 5 แสนบาท ถ้าคำนวณการคิดภาษี สิ้นปีคือเอา60000 บาท/ คน จดทะเบียนคณะบุคคล 2 คน รวมเป็น 120000บาท เมื่อหักจะเหลือ 380000 บาท จากนั้นนำมากหัก อีก 150000 บาท เหลือเงิน230000 บาท อล้วจึงมาคิดภาษี  10% เพราะฉนั้น จะเป็นเงินที่ ต้องจ่ายภาษี 23000 บาท ใช่หรืไม่  ไม่ทราบว่าคิดคำนวณ ถูกหรือเปล่า ช่วยตอบหน่อย และใช้วิธี คำนวณ ภาษี ของ ห้างหุ้นส่วน จำกัด สามัญ แบบนี้ใช้หรือเปล่า       ช่วยตอบหน่อยต้องการเรียนรู้
ผู้แสดงความคิดเห็น กนกวรรณ (kanok3710-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 23:16:32


ความคิดเห็นที่ 7 (3258875)

 

ตอบ  ความเห็นที่ 5

ประเด็นนี้เป็นประเด็นการคำนวนภาษี ผมตอบให้ไม่ได้ครับ

 

ตอบ  ความเห็นที่ 6

ห้างหุ้นส่วนสามัญ กับคณะบุคคล สรรพากรมองว่า เหมือนกันครับ
พอสิ้นปี คุณสามารถนำไปหักก่อนเลยได้ 60,000 บาท ต่อห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
ไม่ใช่หักคนละ 60,000 บาท ส่วนการคำนวณภาษีนั้น
ให้หักยกเว้นภาษีอัตราภาษี ที่  5% ให้ลดหย่อนได้  100,000
และให้หักยกเว้นภาษีที่อักตรา 10% ได้อีก 50,000  รวมเป็น 150,000 บาท

 

ผู้แสดงความคิดเห็น me วันที่ตอบ 2010-10-22 15:34:09


ความคิดเห็นที่ 8 (3272904)
ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7บาท ฐานภาษีเท่าไร วิธีหาอย่างไร
ผู้แสดงความคิดเห็น Oon (watcharin-dot-on-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-04 16:02:46


ความคิดเห็นที่ 9 (3274050)


วิธีหามูลค่าสินค้า/บริการ ก่อนภาษี กรณีรู้ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
( กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7)

ฐานภาษี (ยอดราคาสินค้า/บริการ ก่อนภาษี)    =    100 / 7

ตัวอย่างเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทราบคือ 350 มูลค่าของสินค้า/บริการก่อนภาษี
จะเท่ากับ  ( 350 X 100 ) / 7  = 5,000

ผู้แสดงความคิดเห็น ALWAY วันที่ตอบ 2011-01-05 17:40:10


ความคิดเห็นที่ 10 (3336419)

กรณีร้านค้าธรรมดา บุคคลธรรมดา ไม่จดVAT

เป็นงานเหมา รับงานจากราชการ ถูกหัก ณ ที่จ่าย 1%

รบกวนแนะนำวิธีคำณวนภาษีและขั้นตอนในการคำณวนด้วยค่ะ 

ขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น รัชภรณ์ วันที่ตอบ 2012-06-15 18:40:18


ความคิดเห็นที่ 11 (3340717)

เปิดร้านเกมส์แล้วยกเลิกเมื่อปลายเดือนกพ.55  ระหว่างมค.-กพ. ต้องเสียภาษีครึ่งปีหรือเปล่าคะ แล้วเจ้าของใหม่ที่รับช่วงต่อได้จดทะเบียนเมื่อปลายกพ.55(วันเดียวกับตอนยกเลิก)  ต้องเสียภาษีครึ่งปี(ปีแรก)มั้ยคะ  หรือไม่ต้องเสีย  ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนภณ วันที่ตอบ 2012-08-06 21:06:36


ความคิดเห็นที่ 12 (3340763)

 ช่วยสอนวิธีทำภาษีก่อน 7% หน่อยได้ไหมคะ่

ผู้แสดงความคิดเห็น m วันที่ตอบ 2012-08-07 15:13:15


ความคิดเห็นที่ 13 (3341713)

ความเห็นที่ 10 (3336419)
แจ้งลบความคิดเห็น

กรณีร้านค้าธรรมดา บุคคลธรรมดา ไม่จดVAT

เป็นงานเหมา รับงานจากราชการ ถูกหัก ณ ที่จ่าย 1%

รบกวนแนะนำวิธีคำณวนภาษีและขั้นตอนในการคำณวนด้วยค่ะ 

ขอบคุณ

 

ตอบ    การคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาให้ดูตามนี้เลยครับ เพราะรายละเอียดมีมากครับ

           http://download.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/pit/ins9054_211254.pdf

 

ความเห็นที่ 11 (3340717)
แจ้งลบความคิดเห็น

เปิดร้านเกมส์แล้วยกเลิกเมื่อปลายเดือนกพ.55  ระหว่างมค.-กพ. ต้องเสียภาษีครึ่งปีหรือเปล่าคะ แล้วเจ้าของใหม่ที่รับช่วงต่อได้จดทะเบียนเมื่อปลายกพ.55(วันเดียวกับตอนยกเลิก)  ต้องเสียภาษีครึ่งปี(ปีแรก)มั้ยคะ  หรือไม่ต้องเสีย  ขอบคุณค่ะ

ตอบ    ต้องนำรายได้ของ มค.-กพ.55 มาคำนวณยื่ยแบบ ภงด.94 ด้วยครับ  
แต่ต้องนำรายได้ที่คุณมีในช่วงเดือน มีค.-มิย.55 จากรายได้อื่นนอกจากร้านเกมส์
มายื่นด้วยนะครับ นอกจากว่าคุณ ไม่ทำงานแล้ว ก็จะมีรายได้แค่ 2 เดือน

ส่วนผู้ที่มาเช่าใหม่ก็เริ่มรับรู้รายได้นับตั้งแต่เปิดร้าน และก็ต้องยื่นภาษี
ด้วยแบบภงด.94 เช่นกันครับ  แต่ถ้าเป็นปีแรกของการเปิดร้าน อาจจะ
ไม่สามารถประมาณการณ์รายได้ ก็อาจจะนำไปยื่นคำนวณรวมกันตอบปลายปี
ด้วยแบบ ภงด.90 ก็ได้ครับ
 

 

ความเห็นที่ 12 (3340763)
แจ้งลบความคิดเห็น

 ช่วยสอนวิธีทำภาษีก่อน 7% หน่อยได้ไหมคะ่

 

ตอบ     หลักการคร่าวๆ คือการนำเอาใบกำกับภาษีทั้งเดือนนั้นๆที่ได้จากการขาย
มาจัดทำรายงานภาษีขาย ตามรูปแบบการรายงานที่สรรพากรกำหนด ก็จะได้
ยอดขายรวม และยอดภาษีขายรวม

ต่อมาก็ให้นำเอาใบกำกับภาษีซื้อ ที่เป็นชื่อกิจการของคุณ และเป็นชื่อสถานที่
ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณที่จดไว้กับสรรพากรเท่านั้น
ให้รวบรวมใบกำกับภาษีซื้อดังกล่าวของเดือนภาษีนั้นๆมาจัดทำรายงานภาษีซื้อ
ก็จะได้ยอดซื้อรวม และยอดภาษีซื้อรวม

จากนั้นให้นำเอายอดขาย,ภาษีขาย ยอดซื้อ,ยอดภาษีซื้อ มากรอกลงในแบบ ภพ.30
 

ส่วนรายละเอียดในการพิจารณาว่าเอกสารใบกำกับภาษีซื้อใบไหนใช้เครดิตภาษีได้
หรือเครดิตภาษีไม่ได้นั้น มีรายละเอียดมากๆเลยครับ ต้องเข้าคอร์สเรียนกันเป็น
เทอมๆเลยครับ หรือไม่ก็ต้องพยายามอื่นและศึกษาจากบทความต่างๆได้ครับ
ค่อยๆศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่องๆครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น is me วันที่ตอบ 2012-08-21 18:01:09


ความคิดเห็นที่ 14 (3352015)

 ขอรบกวนสอบทราบหน่อยค่ะ กรณีบุคคลธรรมดา  ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นค่าติดตั้งงาน (ปัจจุบันรับงานเป็นช่างติดสติกเกอร์ค่ะ) แล้วเวลาเรายื่นแบบภงด.90 เราควรจัดประเภทรายได้ เป็น 40(...)อะไรค่ะ   และสามารถหัก ค่าใช้จ่ายได้เท่าไรรบกวนแนะนำหน่อยค่ะ ตอนนี้สับสนหมดแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น นู๋สับสน วันที่ตอบ 2013-01-11 14:58:05


ความคิดเห็นที่ 15 (3353314)

 ขอรบกวนถามหน่อยคะเป็นพนังงานบริษัทเงินรวมรายได้ทั้งปี198802จ่ายประกันสังคม4307บาท และเมื่อปีที่แล้วเปิดร้านทำกรอบรูปรายได้ต่อเดือนประมาณ20000บาทต่อเดือนแล้วต้องกรอกภาษี90กรุณาแนะนำให้หน่อยพึ่งได้ทำเป็นปีแรกทำไม่เป็นจริงๆช่วยกรุณากรอกตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมคะเมื่อต้นปีบริษัทที่ทำงานเป็นเงินเดือนมีการยื่นแบบภงด91แล้ว แล้ว90จะต้องยื่นยังไงคะรบกวนด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆๆคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Ae (ae-dot-love-dot-99-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-03-10 13:57:18


ความคิดเห็นที่ 16 (3383410)

 ขอสอบนะค่ะ. หนู่ทำงานประจำมีเงินเดือน. แล้วเปิดร้านขายของ ต้องยื่นแบบอะไรค่ะ

เงินเดือนประจำ. ปี ประมาณ. 800000บาท.  ร้านขายของ. ได้ประมาณ. 5000

ค้าใช้จ่ายร้านประมาณ. 8000. ติดลบค่ะ.  แต่ก็จะลองดูไปก่อน. แต่ยื่นภาษี ไม่ถูกค่ะ

งงละสับสนไปหมด. รบกวนขอคำแนะนำหน่อยนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กนก วันที่ตอบ 2014-02-26 21:58:17


ความคิดเห็นที่ 17 (3416246)

 เปิดร้านของเก่าซื้อเขัาวันล่ะ5000ยังไม่หักต้นทุนแต่สรรพกรเอา5000*24วันทำงานเท่ากับ120000คูน1ปี=1440000แล้วเอามาคูณ .0005=7200ที่ต้องเสียให้สรรพกร ไม่หักต้นทุนเลยหรอค่ะ อยากทราบจริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น 1234567 วันที่ตอบ 2014-05-23 13:49:31


ความคิดเห็นที่ 18 (3416578)

 เพิ่งเริ่มจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนำแรงงานต่างด้าวมารับเหมาทำงานให้กับทางบริษัทฯ ในไทย มีรายได้ทุกวันที่ 8 และวันที่ 23 ของทุกเดือน ซึ่งทางบริษัทฯ จ่ายผ่านทางเช็คเงินสด โดยสมมติมีรายได้ครั้งละ 100,000 บาท ทางบริษัทฯ จะจ่ายมา 103,000 บาท โดยเราต้องจ่ายค่าแรงให้กับพนักงาน โดย 70,000 บาท โดยประมาณ

คำถาม

1. ทำไมบริษัทฯ ต้องจ่าย 103,000 บาท

2. ขัั้นตอนในการยื่นภาษีต้องทำอย่างไร

3. รายได้ที่จักต้องนำมายื่นภาษีเป็นยอดรายได้ยอดไหน

ขอความกรุณาด้วยครับเนื่องจากยังไม่เคยจัดทำมาก่อน

ผู้แสดงความคิดเห็น สมบูรณ์ อ่อนน้อม (somboon220-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-05-31 10:41:35


ความคิดเห็นที่ 19 (3428469)

 ขอสอบถามคะ      ตอนนี้ทำงานได้  2เดือนได้  พฤศจิกายน -ธันวาคม   ใน2557     มีรายได้รวม 2 เดือน 35000    ต้องทำการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาไหม     แต่ก่อนอยู่ต่างจังหวัดมีเปิดร้านขายของชำ แต่ก็มีไปจดที่สรรพากร ในการเปิดร้านนะคะ   เขาจะเก็บ 3 เดือนครั้งที่เปิดร้านคร้ั้งละ  300   บาท  ในอำเภอ     อย่างนี้ร้านขายของชำต้องยื่นไหมคะ   ไม่ได้มีการทำบัญชีนะ  เพราะขายได้วันละประมาณ  100-200   บาทแค่นั้นเอง  

ไม่ได้ขายอะไรมากมีสบู่ แชมดู    ขนมขบเคี้้ยวแค่นั้นคะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น nooaoi (gallerythanicha-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-03-12 15:41:51


ความคิดเห็นที่ 20 (3489608)

 

ขอสอบถามค่ะ

ตั้งห้างหุ้นส่วนใหม่ ควรเสียภาษีเหมาจ่ายหรือตามจริงดีค่ะ เพราะต้องประมูลงานด้วยค่ะ

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุณยานุช พรหมฟัง (ployprint49-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-12 15:44:50ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.