ReadyPlanet.com


ยื่นแบบ ภ.พ.30 ผิด ต้องทำไง


ยื่นแบใส่ยอดยกมาของยอดเครดิตภาษีผิด ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะผู้ตั้งกระทู้ คนทำผิด :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-21 10:34:22


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3286572)
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.2108 วันที่ : 14 ธันวาคม 2541 เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง ข้อกฎหมาย : มาตรา 89, มาตรา 89/1 ข้อหารือ : บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนมกราคม 2538 โดยมีภาษีที่ชำระเกินยกมาจาก เดือนธันวาคม 2537 บริษัทฯ มิได้นำไปกรอกในช่อง “ภาษีที่ชำระเกินยกมา” แต่ได้นำจำนวนภาษี ดังกล่าวไปรวมไว้ในช่อง “ภาษีสุทธิชำระเกินยกไป” และขอยกยอดภาษีไปเครดิตในเดือนถัดไป แนววินิจฉัย : กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ มีภาษีสุทธิชำระเกินยกไป สำหรับเดือนธันวาคม 2537 ซึ่งใน การยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนมกราคม 2538 บริษัทฯ ไม่ได้นำภาษีดังกล่าวไปแสดงในช่องภาษีที่ 10 “ภาษีชำระเกินยกมา” และบริษัทฯ ได้ยกภาษีดังกล่าวไปแสดงรวมในช่องที่ 12 “ภาษีสุทธิชำระเกิน ” (ระบุผิดช่อง) โดยยังมียอดภาษียกไปเครดิตในเดือนถัดไป (ไม่มีภาษีที่ต้องเสีย) จึงเป็นกรณีที่บริษัทฯ แสดงรายการเครดิตภาษีผิดพลาดคลาดเคลื่อน แต่ไม่เป็นเหตุให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียในเดือนภาษี คลาดเคลื่อนไป และไม่เป็นเหตุให้จำนวนภาษีขายและจำนวนภาษีซื้อในเดือนภาษีที่แสดงไว้คลาดเคลื่อน ไป บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 89 และมาตรา 89/1 แห่ง ประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด เลขตู้ : 62/27393
ผู้แสดงความคิดเห็น ข้อหารือ วันที่ตอบ 2011-03-22 13:46:10


ความคิดเห็นที่ 2 (3314461)

ยื่นแบบ ภ.พ30ผิด โดยใส่ตัวเลขที่ลบกันระหว่างช่องที่ 10กับ8 ผิด ตามจริงยอดที่ชำระเกินต้องเป็น 95769.12 แต่ใส่ผิดเป็น 95796.12 ต้องทำยังไงบ้างค่ะโดยปรับหรือป่าว

ผู้แสดงความคิดเห็น nn วันที่ตอบ 2011-10-25 17:20:21


ความคิดเห็นที่ 3 (3319530)

แสดงว่าคุณใช้สิทธิเครดิตภาษีเกินไป

คุณต้องทำการปรับปรุงแบบ ภพ.30 เดือนนั้นๆ และนำส่งภาษีที่คิดผิดไป พร้อมเงินเพิ่มเบี้ยปรับ

ผู้แสดงความคิดเห็น me วันที่ตอบ 2011-12-25 14:10:51


ความคิดเห็นที่ 4 (3447114)

 ใส่ยอดขายที่ต้องเสียภาษีและยอดซื้อผิด(ใส่จำนวนเงินยอดเต็มไป) เวลาคูณ 7% จึงจะไปเท่ากับยอดภาษีซื้อและภาษีขาย แต่ที่ยื่นเสียภาษีถูกแล้ว ต้องทำยังไง

ผู้แสดงความคิดเห็น kkkk (kun_lovem-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-19 09:08:35


ความคิดเห็นที่ 5 (3453153)

 กรณี เมือเดือน กุมภาพันธ์ 2559 เรามีจ่ายไปแล้ว แต่พอเดิอนมีนาคม 2559 ได้เอายอดที่จ่ายมาใส่ในช่องชำระเกินไว้ อันนี้ต้องทำอย่างไรค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สิราวรรณ (matang_2799-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-26 13:26:35


ความคิดเห็นที่ 6 (3482823)

 ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผิด ใส่ยอดซื้อเป็นยอดขาย ยอดขายเป็นยอดซื้อ  จริงๆต้องเสียภาษีแต่ไปยื่นขอคืน สามารถยกเลิกแบบยื่นภาษีได้ไหมคะ

หรือแก้ไขอย่างไรได้บ้างคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น paripada (arcct-at-chr-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2016-06-15 15:46:50


ความคิดเห็นที่ 7 (4061180)

 ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผิด เป็นการยื่นของเดือน 5/60 ยื่นออนไลน์  ใส่ยอดขาย และภาษีขาย ถูกต้อง แต่ใส่ยอดซื้อผิด 

ยอดซื้อที่ใส่ผิดเป็นยอดของเดือน 4/60 (สมมุติยอดนะครับ  3500 VAT 245 ) ซึ่งความเป็นจริงแล้วเราต้องใช้ยอดของเดือน 5/60

(สมมุติเป็นยอด 2500 VAT 175) ในการยื่นภาษี นั่นหมายความว่าทางเราได้ยื่นยอดซื้อและภาษีซื้อเกินไป แต่เรามียังมียอดพันเครดิตอยู่

จึงอยากสอบถามผู้รู้ว่า เราสามารถยกเลิกแบบได้หรือเปล่า เพราะยังเหลือวันที่ 23 มิถุนายน 2560 อีก 1 วันในการยื่นแบบ แต่ทางเราพยายาม

หาแล้วไม่เจอหัวข้อการยกเลิกแบบที่เราได้ยื่นไปแล้ว  ทำไงดี 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนน วันที่ตอบ 2017-06-22 19:21:44


ความคิดเห็นที่ 8 (4062117)

ยื่นแบบภพ.30 ผิด คือว่า ยื่นแบบภพ.30 ของเดือน พ.ค.60 ไปแล้วแต่เป็นกรณีที่ยื่นภาษีซื้อไว้เกิน (ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย) จึงไม่ได้เสียภาษีในเดือน พ.ค.60 แต่มาพบภายหลังว่ามีภาษีขายตกหล่น ในจำนวนนึง เป็นรายได้ที่รับมาในเดือน พ.ค.60 แบบนี้ต้องแก้ไขแบบ ภพ.30 ยังไงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Kook (ultraman_kik-dot-32-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-06-28 12:01:56


ความคิดเห็นที่ 9 (4074019)

 อยากจะข้อตัวอย่างหนังสือชี้แจ้งเกี่ยวกับการใส่พ.ศ.ที่ยื่นแบบเพิ่มเติมผิดคะ แบบที่ยื่นต้องใส่ 2560 แต่ไปใส่ 2559 สรรพกรให้ทำหนังสือชี้แจงไปค๊ะ แต่ทำไม่เป็นขอตัวอย่างคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น nut (ืีnut_2525-at-yahoo-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2017-08-25 10:41:30


ความคิดเห็นที่ 10 (4082504)

ยื่นภ.พ.30 ผิดค่ะ ผิดตรงข้อ 10 ภาษีที่ชำระเกินยกมา ใส่ตัวเลขผิดค่ะ และข้อ12 ชำระเกิน สามารถแก้ไขได้มั้ยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น wethida (wethida066-dot-mw-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-10-11 14:30:20


ความคิดเห็นที่ 11 (4102868)

 ยื่นแบบ ภ.พ 30 ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไป และมียอดชำระเกิน ต้องการจะติกที่ช่องขอนำภาษีไปชำระในเดือนถัดไปแต่ดันไปติกช่องคืนเงินสด

 สามารถแก้ไขได้อย่างไร ช่วยบอกทีค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น amm วันที่ตอบ 2018-02-12 14:34:54


ความคิดเห็นที่ 12 (4116561)

 ยื่นแบบ ภพ.30  ผิดค่ะ   คือ ยื่นแบบของเดือน 3/61  ค่ะ  แต่ได้นำยอดของเดือน 1/61 มาใส่ในข้อ 10 ภาษีที่ชำระเกินยกมา คือยอด 1,870.37.-  ซึ่งในความเป็นจริงต้องนำยอดข้อ 12  ของเดือน 2/61 ภาษีที่ชำระเกิน  = 232,515.46  มากรอกค่ะ  และได้ยื่นในเดือน 4/61  ก็ใช้ยอดที่พันกันมาจากเดือน 3/61  แล้วค่ะ  ไม่ทราบว่าสามารถแก้ไขได้อย่างไรค่ะ  รบกวนแนะนำด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น yamin (sroyamin-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-05-18 17:58:25


ความคิดเห็นที่ 13 (4122579)

 ยื่นยอดภาษีชำระเกินยกมาขาด ต้องทำอย่างไรคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณภัสสร อนันบุตร วันที่ตอบ 2018-06-21 21:19:44


ความคิดเห็นที่ 14 (4147001)

 ยื่นออนไลน์ แต่ไปติีกที่ขอแบบคืนจะต้องทำยังงัยดีค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น thita (thita14022523-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-11-19 18:35:36


ความคิดเห็นที่ 15 (4163147)

 ลืมลงยอดขายในเดือนมกราคม แต่จำทำการยื่นภาษี ในเดือนก.พ. ต้องทำไงบ้างคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 111 วันที่ตอบ 2019-03-13 14:22:52


ความคิดเห็นที่ 16 (4171339)

 ยื่น ภพ.30 ผิด จะเข้าไปแก้ไขยังไงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ส้ม วันที่ตอบ 2019-05-14 10:38:32


ความคิดเห็นที่ 17 (4179747)

 ยื่นฐานภาษีซื้อเกิน. แต่ ภาษีถูก.   ต้องทำอย่างไรค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Mama วันที่ตอบ 2019-07-13 09:25:11


ความคิดเห็นที่ 18 (4185982)

 ตอบ ความคิดเห็นที่ 16 (4171339)

        ความคิดเห็นที่ 17 (4179747)

ต้องยื่นแบบปรับปรุงแบบภพ.30 ครับ ปรับในส่วนของยอดซื้อครับ  ก่อนทำการปรับปรุง แนะนำให้สอบถาม สรรากร / ฝ่ายกรรมวิธีครับ 

 

ตอบ ความคิดเห็นที่ 15 (4163147)

ต้องยื่นแบบภพ.30 ฉบับยื่นเพิ่มเติมของเดือน มกราคม ครับ โดยยื่นเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่ยื่นขาดไป พร้อคำนวณเงินเพิ่มเบี้ยปรับด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมาตอบ วันที่ตอบ 2019-10-12 00:04:16


ความคิดเห็นที่ 19 (4188713)

ยื่นแบบออนไลน์ ภาษีขายไม่มี มีแต่ภาษีซื้อ ซึ่งจำนวนที่กรอกถูกต้องตามหลักฐาน แต่คำนวณยอดที่จะใช้เครดิตภาษียกไป คำนวณและกรอกเกินไป 0.01 ต้องทำอย่างไรค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Patchyz (Patcharapornz2540-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-12-14 21:58:31ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.