ReadyPlanet.com


การขอยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่เมื่อรายได้ขอกิจการไม่ถึง 1.8 ล้านต่อปี


 ได้มีการจดทะเบียนบริษัท เมื่อปีที่แล้วด้วยทุน 1 ล้านบาทและเรียกเก็บที่ 25 %ตามระเบียบของการจดทะเบียนเบื้องต้นและไม่ได้มีการดำเนินกิจการาตลอด 1ปีแต่มีการยื่นแบบของภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนตามระเบียบแต่ไม่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้ แต่เมื่อครบ 1ปี ผมก็ได้ ให้สำนักบัญชียื่นงบประจำปีโดยแจ้งแบไม่มีรายได้และปีนี้ก็เป็นปีที่ 2 ของการดำเนินกิจการ โดยผมก็ปฎิบัติเช่นเดิมโดยยื่นแบภาษีมูลค่าทุกเดิอนแต่ลงภาษีเท่ากับ ศูนย์บาททุกครั้งและยังคงไม่ได้ยื่นแจ้งภาษีเงินได้ตามที่แจ้งให้ทราบทั้งหมดขอถามดังนี้

  1. ถ้าผมยังคงดำเนินกิจารเช่นนี้ จะขอยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

   2.ถ้าผมแจ้งเลิกกิจชั่วคราวจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

    3.ถ้าผมแจ้งยกเลิกกิจการเลยจะยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร 

 ผู้ตั้งกระทู้ visuth :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-29 11:05:05


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (1348211)

    ตามนโยบายของสรรพากรในเรื่องผู้ประกอบการมภาษีมูลค่าเพิ่มที่จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่มีการค้าขายเลย ยื่นแบบเปล่า ภพ.30 ทุกเดือน ว่ายอดซื้อ ยอดขายเป็น ศูนย์ตลอดเช่นนี้ ในระยะเวลา 1 ปี สรรพากรจะให้ออกจากระบบภาษี โดยการขีดชื่อออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะแจ้งให้กิจการทราบด้วยว่าจะขีดชื่อออกแล้วนะ หากคัดค้านก็จะให้ยื่นคำร้องได้

1.หากจะขอออกจากระบบย่อมได้แน่นอน สรรพากรจะเรียกเอกสารต่างๆประกอบคำร้องขอออกจากระบบครับ เอกสารได้แก่ งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี , สำเนาแบบ ภงด.50 พร้อมใบเสร็จ 2 ปี , สำเนาแบบ ภพ.30 ย้อนหลัง และอื่นๆ เพื่อดูว่าคุณไม่มีการค้าจริง หรือในรายที่มีการค้า ก็จะตรวจดูว่ารายได้รายจ่ายที่ผ่านมาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่

2.ปัจจุบันนี้ การขอหยุดกิจการชั่วคราวของระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามกฎหมาย สามารถขอหยุดได้ไม่เกิน 12 เดือน แต่ในทางปฎิบัติ เจ้าหนี้ที่จะให้ท่านแจ้งขอออกจากระบบเลย หากภายหลังจะขอเข้าระบบฯอีก ค่อยให้มาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ แต่หากแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวกับกรมพัฒนาธุรกิจ อันนี้ไม่มีระเบียบให้หยุดได้ครับ ดังนั้นจึงไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

3.ถ้าแจ้งเลิกกิจการ คือการจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ ล่ะก้อ อันนี้ต้องแล้วแต่ว่า บริษัทฯ นั้นๆ มีปัญหาที่ต้องสะสางมากน้อยเพียงใด ต้องเดินเอกสาร Clear กับสรรพากร มากน้อยเพียงใดครับ อัตราค่าบริการโดยทั่วไป แล้วแต่ว่าสำนักงานบัญชีหรือสำนักทนายความนั้นๆ มีมาตราฐานการดำเนินการ, ความรับผิดชอบ หรือต้นทุนการดำเนินการเป็นอย่างไร 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น TAXMAN วันที่ตอบ 2008-08-30 21:16:11


ความคิดเห็นที่ 2 (1348214)

ส่วนเรื่องแบบภาษีเงินได้ไม่ได้ยื่นนั้น ขอแนะให้ทำให้ถูกต้องให้เรียบร้อยครับ

แบบภาษีเงินได้ที่ไม่ได้ยื่น เป็นคดีอาญา มีอายุความ 1 ปี นับจากวันครบกำหนดยื่นแบบ

เรื่องนี้อธิบายได้เพียงเท่านี้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น TAXMAN วันที่ตอบ 2008-08-30 21:21:16


ความคิดเห็นที่ 3 (3265790)

อยากทราบว่าเปิดกิจการและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มลักษณะบุคคลธรรมดาแต่ตอนนี้จะปิดกิจการและขอยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งรายได้ไม่ถึง 1.8ล้านบาท

และตอนเปิดกิจการไม่ได้ขอคืนภาษีในสินทรัพย์จำเป็นด้วยหรือค่ะที่ต้องแจ้งรายละเอียดสินทรัพย์ที่เราไม่ได้ขอคืนภาษีเพื่อนำจ่ายภาษี

ผู้แสดงความคิดเห็น mai วันที่ตอบ 2010-11-20 12:24:03


ความคิดเห็นที่ 4 (3273951)

 

กรณีบุคคลธรรมดา แนะนำให้ติดต่อกับสรรพากรโดยตรงครับ
หากไม่ได้รับความสะดวกให้ติดต่อที่กรมสรรพากรโดยตรงเลยครับ www.rd.go.th

ผู้แสดงความคิดเห็น alway วันที่ตอบ 2011-01-05 15:04:43


ความคิดเห็นที่ 5 (3293191)
กรณีถูกขีดชื่อแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิก จะเสียภาษีในลักษณะใดครับ เพราะไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี  และถ้าไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกและไม่ไปเสียภาษีจะมีความผิดหรือไม่ แบบไหนครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น Tee วันที่ตอบ 2011-05-17 16:20:07


ความคิดเห็นที่ 6 (3299769)
ตอนนี้เปิดบริษัทมา 2 ปีแล้ว และได้ยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะขอยกเลิกได้หรือไม่ ในเมื่อรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาท
ผู้แสดงความคิดเห็น nong วันที่ตอบ 2011-07-09 21:05:11


ความคิดเห็นที่ 7 (3300587)
ความเห็นที่ 5 (3293191)
แจ้งลบความคิดเห็น
กรณีถูกขีดชื่อแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิก จะเสียภาษีในลักษณะใดครับ เพราะไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี  และถ้าไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกและไม่ไปเสียภาษีจะมีความผิดหรือไม่ แบบไหนครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น Tee วันที่ตอบ 2011-05-17 16:20:07

 

กรณีถูกขีดชื่อออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถือว่าคุณไม่สามารถออกใบกำกับภาษีขายได้แล้วครับ คุณไม่มีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าอีกต่อไป แต่คุณยังคงอยู่ในระบบภาษีเงินได้ คุณจะต้องนำเงินได้จากการประกอบกิจการค้าไปคำนวณเพื่อเสียภาษีตามปกติครับ  หากไม่ยื่นภาษีเงินได้ คุณมีความผิดแน่นอนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ALWAY วันที่ตอบ 2011-07-18 23:27:50


ความคิดเห็นที่ 8 (3310787)

มีขอสอบถามค่ะ ว่าบริษัทได้ซื้อสินค้ากับร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ร้านดังกล่าวได้ออกบิลเป็นไม่มี Vat (ทราบภายหลังว่าร้านนั้นได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1. ดังนั้นจึงขอถามว่าบิลที่เราได้รับโดยสุจริตนั้น จะทำให้บรษัทมีความผิดหรือไม่ (ไม่ได้ขอคืนเพราะบิลที่รับเป็นบิลเงินสด)

2. ภายหลังเมื่อทราบว่าร้านนั้นจดทะเบียนภาษีแต่ทางร้านขอว่าจะไม่ออกใบกำกับเนื่องจากสิ้นปีร้านดังกว่าวจะจดเลิกออกจากภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากรายได้ไม่ถึง จึงขอถามว่าเรายังสามารถรับเป็นบิลเงินสดได้อยู่หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนทรี วันที่ตอบ 2011-09-15 19:15:35


ความคิดเห็นที่ 9 (3317436)

เป็นบุคคลธรรมดา ต้องการออกจากการเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะไม่มีรายได้ จึงไปแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่สรรพากรอำเภอ เจ้าหน้าที่ให้ยื่นแบบ ภพ.09  และได้ยื่นแบบ ภพ.30เปล่ามาเรื่อยๆ จนไม่สามารถยื่นได้เพราะข้อมูลในระบบไม่มี อยู่ต่อมาประมาน 4-5 เดือน มีรายได้ใหม่เข้ามา จึงไม่ได้ยื่นรายได้ตามแบบ ภพ.30 แต่ได้ยื่นแสดงรายได้ตามแบบ ภงด.90 ตามจำนวนเงินได้  หลังจากนั้นอีกประมาณ 2 ปี มีหนังสือแจ้งมาว่าได้ขีดฆ่าชื่อออกจาก ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  และต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจและประเมินว่า เมื่อเราจด ภพ.09 แล้ว รายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างนี้จะต้องเสียภาษีทั้งจำนวน ไม่สามารถนำภาษีซื้อมาหักได้ เว้นแต่รายได้ที่เกิดขึ้นหลังจากได้ขีดฆ่าชื่อออกแล้วเท่านั้น

อยากทราบว่า

1. ความสิ้นสุดการเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด ระหว่าง วันที่อนุมัติ(ไม่มีข้อมูลในระบบ)หรือวันแจ้งขีดฆ่า

2.เมื่อเราจดแบบ ภพ.09 แล้ว ต้องเสียภาษีทั้งจำนวนโดยไม่สามารถหักภาษีซื้อได้ใช่หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น อาริยา จำนงกิจ วันที่ตอบ 2011-11-30 21:28:41


ความคิดเห็นที่ 10 (3321827)

 อยากทราบว่ามีรายได้เกินล้านแปดแล้วได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

แล้วต่อมาไม่มีรายได้ยื่นแบบภพ30เปล่าทุกเดือน แล้วได้ทำการยกเลิกขีดฆ่าออกจากระบบแล้วมีหนังสือแจ้งมาที่บ้านเรียบร้อยแล้ว

แล้วต่อมามีรายได้แต่ไม่เกินล้านแปดต่อปีต้องไปยื่นแบบ ภพ30หรือไม่ครับขอความรู้หน่อยครับ ทำมาตั้งสี่ปีแล้วยื่นแบบเเสดงภพ09ทุกปี

และขอคืนภาษีทุกปีสรรพากรก็เฉย มาปีนี้55 สรรพากรโทรมาบอกว่าคุณมีรายได้ทุกปีทำไมไม่ยื่นแบบภพ30. สรรพกรบอกว่าคุณออกจากระบบก็จริง

แต่ต้องภายในสามปีคุณต้องไม่มีรายได้เลยผมงงเลยกฎหมายก็ไม่มีอ่าน จดหมายส่งไปที่บ้านของสรรพากรก็ไม่ได้บอกปล่อยให้ทำมาตั้งสี่ปี

กระผมเพิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากศูนย์มาเจอสรรพากรหัวหมอแบบนี้ผมหมดกำลังใจทำมาหากินเลย

ถามสรรพากรไปคุณทำไมไม่บอกผมแต่แรก มันตอบแบบไม่แคร์ก็นึกว่าคุณจะไม่มีรายได้อีกแล้วดูมันตอบ

ทีกับคนรวยแม่งชี้โพรงให้จัง เพราะว่าจ้างมันเป็นที่ปรึกษา คนรวยก็เลยขึ้น มันก็รวยด้วย คนจนก็จนตลอดเพราะขาดที่ปรึกษา

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ไม่รู้คับ วันที่ตอบ 2012-01-20 09:05:00


ความคิดเห็นที่ 11 (3322520)

จริงของคุณ ที่มีความคิดเห็นที่10คะ เห็นคนจน เเล้วไม่นับ นุน ให้ทำอะไร มีเเต่จะเก็บเอาภาษีกะจะให้คนจน ตายให้หมดละมั้ง

ผู้แสดงความคิดเห็น นา J. วันที่ตอบ 2012-01-27 19:40:20


ความคิดเห็นที่ 12 (3332810)

เดือนนี้ไม่มีรายได้ต้องยื่นภพ 30แบบเปล่าไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น แก้ว (akkpakamat-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-05-08 10:26:33


ความคิดเห็นที่ 13 (3350467)

เห็นด้วยกับความคิดที่10 นะ งั้นเรามาจัดการกับพวกชอบคนรวยกับให้มันหมดไป... ทำให้สังคมเมื่อ 20 ที่แล้วกลับเถอะ...คนทุกคนจะได้มีโอกาสเท่าๆ กัน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น thanit วันที่ตอบ 2012-12-15 06:32:54


ความคิดเห็นที่ 14 (3353198)

ผมขอถามผู้รู้หน่อยคับ สมมุติว่าปีนี้เรามีรายได้เกิน 1.8 ล้าน แล้วปีต่อมาเรามีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้าน ตรงนี้เราขอจดยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมครับ

  ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูล

ผู้แสดงความคิดเห็น บรรพต วันที่ตอบ 2013-03-03 20:59:26


ความคิดเห็นที่ 15 (3353848)

ยอดเกิน 1.8 ล้าน  มา 5  เดือนแล้วจะทำไงดีค่ะ   จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นบุคคลธรรมด้วย   ทำไงดี่ค่ะ   ต้องจด vat  ก่อนหรือเปล้่า          และต้องเสียค่าปร้ับ ของ vat  ที่เลยมา 5 เดิอนใช่หรือไม่      ถ้าใช้และยอมเสียค่าปรับ  หนูจะปิดกิจการได้เลยหรือเปล่้า        เพราะหนูอยากจะให้น้องทำต่อ   ส่วนตัวหนูจะไปลงทุนกับเพื่อนทำอย่างอื่นแทน      (  ที่เกิน เป็นใบหัก ณ ที่จ่าย  3 % )

ผู้แสดงความคิดเห็น gun วันที่ตอบ 2013-04-09 14:42:20


ความคิดเห็นที่ 16 (3357909)

 ผมขอสอบถาม พอดีผมเปิด หจก.มาได้ประมาณ 5 เดือนครับรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้าน ครับ แต่ผมจะหยุดกิจการชั่วคราวได้หรือไม่ครับ

หรือถ้าจะยกเลิกการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วีระเดช (cveeradech-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-15 13:46:12


ความคิดเห็นที่ 17 (3358852)

เตือน ความคิดเห็นที่15คะ

รายได้เกิน 1.8 ล้าน ให้รีบไปจด ภาษีมูลค่าเพิ่มเลยคะ ไม่เช่นนั้น จะ โดนจ่าย ภาีษี 7 %  และ  ปรับอีก  2 เท่า และ จ่ายดอกเบี้ยอีก 1.5 %

ตอนนี่ ดิฉัน กำลังโดน ภา๊ษียอ้นหลัง  2 ปี   ประมาณ  3 แสน กว่าบาท  รู้สึกท้อใจมาก หมดกำลังใจทำงาน อยากจะหนีไปให้พ้น แต่ก็ทำไม่ได้

เรายังมีภาระ ก็ต้อง ค่อย ๆ แก้ปัญหากันไป  คิดว่าจ่ายภาษ๊ เรียบร้อยก็จะปิดการ ไป ทำอาีชีพอืน ที่ต้องไม่เกียวข้องกับสรรพกร

ผู้แสดงความคิดเห็น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน วันที่ตอบ 2013-06-01 08:37:58


ความคิดเห็นที่ 18 (3423836)

 ขอถามค่ะ คือจดทะเบียนภพ 30 เป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา แต่รายได้ไม่ถึง 1.8 ล้าน ทำใบยกเลิก ภพ 09 วันที่ 11 ม.ค.56 แล้วส่งแบบเปล่ามาตลอด ไม่มีใบขีดชื่อออก พอโทรภามบอกว่าให้ไปยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์ก่อนแล้วค่อยมายกเลิก ภพ 30 แต่ทำงานรับจ้างรับเงินเป็นงวดๆ ด้วย แล้วเอาค่าจ้างยื่น ภพ 90 ได้เงินคืนภาษีกลับมาด้วย เลยอยากถามว่า 

1. ยกเลิกภพ 30 โดยไม่ต้องเลิกกิจการ ได้หรือไม่ อย่างไร

2. รายได้ที่ยื่นภงด 90 เกี่ยวไหม อย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น คนจนที่ไม่มีเส้นสาย วันที่ตอบ 2014-12-08 17:26:04


ความคิดเห็นที่ 19 (3426841)

 ร่วมกับพวกรับจ้างทำงาน จากบริษัทแห่งหนึ่ง ส่งเงินเข้าบัญชีคนเดียว ไม่เคยรวมรายได้ รวมเฉพาะของตน ปรากฏว่าได้รับหนังสือจากสรรพากรว่ารายได้เกินล้านแปด ให้ไปติดต่อและจ่ายค่าปรับ  (ไม่รู้เรื่องกฎหมายภาษี) และเจ้าหน้าที่ให้จดภาษีมูลค่าเพื่ม และให้ยื่นแบบเปล่าทุกเดือนได้ทำมาเกือบสองปีแล้ว (ปัจจุบันไม่เอาหลาบจำ) เจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่าทำไปสักระยะให้ไปทำเรื่องยกเลิก พอไปก็บอกว่าเขายังไม่ขีดเส้นแดงยังยกเลิกไม่ได้ (งง) ซึ่งการกระทำเราเองก็หลงลืมเสียค่าปรับบ่อย  สงสัยสรรพากรจะทำให้ประชาชนตายทั้งเป็นแน่ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรช่วยแนะนำที

ผู้แสดงความคิดเห็น ยิ้มสยาม วันที่ตอบ 2015-02-17 10:25:30


ความคิดเห็นที่ 20 (3436370)

 ขอผ่อนผันหนี้สรรพากรได้ไหมครับ ค้างชำระมา 4 งวดครับตั้งแต่ปีที่แล้วก็มี 2 งวดตอนนี้ยังไม่มีเงินชำระยอดทั้งหมด เกือบ 200,000฿

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไม่มีเงิน วันที่ตอบ 2015-11-04 22:58:48


ความคิดเห็นที่ 21 (3446853)

 รบกวนสอบถามครับ ผมได้ทำยื่น ภงด 91 ออน์ไลน์ ปรากฎว่าเครื่องมีปัญหา จึงออกจากระบบยื่น ภงด. พอเข้ามาลงทะเบียนใหม่ ระบบไม่ให้เข้า ผมต้องทำยังไงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เบนซ์ วันที่ตอบ 2016-02-17 22:30:01


ความคิดเห็นที่ 22 (3451401)

ต้องการยกเลิก ภพ.30 ต้องทำไงบ้างคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อารียา วันที่ตอบ 2016-04-06 09:10:36


ความคิดเห็นที่ 23 (3451735)

 กิจการดำเนินการต่อแต่ไม่เกินล้านแปดขอยกเลิกมูลค่าเพิ่มดำเนินการที่อำเภอหรือจังหวัดครับ นำหลักฐานอะไรบ้าง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น lohsaiburi (lohsaiburi-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-10 20:53:23ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.