ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ภงด.1ก TAX1353

  ปรับปรุงใหม่ !! ใช้งานง่าย เข้าใจเร็ว 

       

              โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 นี้ เป็นโปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 เพื่อนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในแต่ละเดือน ที่ต้องยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป นับแต่วันที่เกิดรายการภาษี ซึ่งแต่เดิมมักจะกรอกรายการด้วยวิธีการเขียน , วิธีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า , พิมพ์ด้วย Excel  หรือแม้แต่กรอกลงเอกสาร PDF ของกรมสรรพากรเอง ซึ่งเป็นงานซ้ำๆ ยิ่งหากมีรายเดิมๆ แล้วยังต้องมากรอกข้อมูลเดิมๆ และวิธีการกรอกเอกสารดังที่กล่าวมานี้ ไม่สามารถเก็บข้อมูลของการยื่นภาษีได้เลยนอกจากการถ่ายเอกสารแล้วเก็บเข้าแฟ้ม เช่นวิธีการเดิมๆที่ปฎิบัติกันมาเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อเวลาต้องการนำข้อมูลการยื่นภาษีทั้งปีมาคำนวนหรือหาข้อผิดพลาด หรือทำรายงานเสนอผู้บริหาร ก็มักมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ บวกตัวเลขผิดๆถูกๆ หรือไม่ก็ล่าช้าไม่ทันใจ       

 

        

             แต่มาบัดนี้  ได้มีโปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านทั้งหลายแล้ว โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ที่สามารถพิมพ์กรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มภาษีเงินได้หักณที่จ่าย ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53ของกรมสรรพากร ได้อย่างแม่นยำ  ถูกต้องสวยงาม  หรือจะพิมพ์ลงกระดาษเปล่าA4 ก็ยังได้ สะดวกดี โปรแกรมจะทำการพิมพ์แบบฟอร์มข้อมูลให้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังสามารถเก็บทุกข้อมูลของการยื่นภาษีไว้ในระบบฐานข้อมูล  พร้อมที่จะทำการประมวลผลได้ในพริบตาเดียว อีกทั้งยังสามารถออกรายงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ , เพื่อการนำเสนอผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที และที่สำคัญ  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานบัญชี  เพราะท่านสามารถเรียกรายงานการยื่นแบบภาษีเงินได้หักณที่จ่ายของลูกค้าบัญชีของท่านในแต่ละราย  ในแต่ละปีขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ใช้เปรียบเทียบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ยอดจ่ายเงินได้ ยอดภาษีนำส่งสรรพากร ตรวจเช็คการยื่นภาษีของลูกค้าสำนักงานบัญชีในแต่ละเดือนแต่ละปี ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องประการใดบ้าง และที่สำคัญมีรายงานการสรุปการยื่นแบบภาษีเงินได้หักณที่จ่าย ในแต่ละเดือนว่า ได้ยื่นแบบภงด.1,ภงด.3,ภงด.53ให้กับลูกค้ารายใดบ้าง จำนวนภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าไร  รวมยื่นทั้งสิ้นกี่รายในเดือนนั้นๆ นี่คือโปรแกรมที่ สำนักงานบัญชีทั้งหลาย รอคอยกันมานาน 

                                  


เวอร์ชั่น 2015.02.4 ใหม่ล่าสุด!! 
โปรแกรมบันทึกแบบภาษีภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 (TAX1353)
 

สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใน Version นี้ได้แก่

  • ระบบสำรองข้อมูลรูปแบบใหม่ นอกจากจะทำการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูลเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไว้ใน HardDisk เช่นในเวอร์ชั่นเดิม ที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่นนี้ได้แก่ การสำรองข้อมูลบันทึกลงบนแฟลชไดท์(FlashDrive)โดยตรง ทำให้สะดวกในการดูแลข้อมูลสำคัญของคุณ และที่พิเศษไปกว่านั้น การจัดรูปแบบระบบการบันทึกสำรองข้อมูลแบบใหม่ ทำให้คุณเลือกชุดข้อมูลที่จะเรียกคืนได้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น ไม่หยิบไฟล์ข้อมูลผิดๆมาใช้งานอย่างแน่นอน
  • ระบบRegisterCodeโปรแกรมแบบใหม่ ทำให้ต่อไปนี้ ไม่ว่าคุณจะต้องลงโปรแกรมที่เครื่องกี่ครั้ง คุณจะFORMAT HardDisk บ่อยสักเพียงใด คุณก็ยังคงใช้รหัส RegisterCode ตัวเดิมตลอดไป ใช้กันไปจนกว่า HardDisk จะพังกันไปข้างหนึ่ง
  • การนำรหัสRegisterCode ที่ได้รับหลังจากการสั่งซื้อแล้วไปบันทึกในโปรแกรมก็ได้รับการปรับปรุงใหม่หมดจด คุณไม่ต้องมานั่งคีย์รหัส RegisterCode เข้าไปในโปรแกรมอีกต่อไป เพียงคุณชี้ให้โปรแกรมทราบว่า รหัสRegisterCode ที่คุณได้รับมานั้นเก็บอยู่ที่ไหน เพียงเท่านี้ที่คุณต้องทำ จากนั้นระบบ RegisterCode จะทำการลงทะเบียนการใช้งานถาวรให้คุณทันที


   TAX1353 สามารถ DownLoad ได้ตามปกติแล้วครับ  
   TAXAddOn สามารถ DownLoad ได้ตามปกติแล้วครับ

                                           

         DownLoad Site  DownLoadDownLoad

ให้ DownLoad ไปติดตั้งทั้ง 2 โปรแกรม เพื่อใช้งานร่วมกันการตั้งค่าเริ่มต้น (เฉพาะผู้ที่ใช้งานร่วมกับ WIN7 /WIN8 / WIN10 เท่านั้น)
ถ้าเป็น Windows รุ่นอื่น สามารถใช้งานได้ทันทีที่ติดตั้งเสร็จ!!

 


 

 ActivateCode     ตัวอย่างรายงานโปรแกรม TAX1353    
 


ความสามารถของโปรแกรม
สรุปความสามารถของโปรแกรม
   

  

 Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics