ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


โปรแกรมบันทึกแบบประกันสังคม สปส.10 SPS10

โปรแกรมบันทึกแบบประกันสังคม สปส.1-10 พร้อมฐานข้อมูล 

       
       โปรแกรมบันทึกแบบงานประกันสังคม สปส.1-10  Version 3
      

              โปรแกรมบันทึกแบบประกันสังคม สปส.10 นี้ เป็นโปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม สปส.1-10 ทั้งในส่วนที่1 และส่วนที่2 ของแบบที่ใช้ในการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคม  ที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือน ที่ต้องยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินเดือน ซึ่งแต่เดิมมักจะกรอกรายการด้วยวิธีการเขียน , วิธีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า , พิมพ์ด้วย Excel  ซึ่งเป็นงานซ้ำๆ ยิ่งหากมีรายเดิมๆ แล้วยังต้องมากรอกข้อมูลเดิมๆ และวิธีการกรอกเอกสารดังที่กล่าวมานี้ ไม่สามารถเก็บข้อมูลของการยื่นแบบประกันสังคมได้เลยนอกจากการถ่ายเอกสารแล้วเก็บเข้าแฟ้ม เช่นวิธีการเดิมๆที่ปฎิบัติกันมาเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อเวลาต้องการค้นหาข้อมูลก็ต้องเปิดแฟ้มแล้วมานั่งบวกเลขกันจนมือหงิก บวกแล้วผิดก็ต้องมาเริ่มบวกใหม่ บวกกันอยู่นั่นแหละ ยิ่งข้อมูลการยื่นประกันสังคมที่ยื่นกันมาทั้งปี อย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย หรือจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลเพื่อทำรายงานการยื่นเงินสมทบประกันสังคมเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ก็มักมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ บวกตัวเลขผิดๆถูกๆ หรือไม่ก็ล่าช้าไม่ทันใจ 
      

      
      ตัวอย่างแบบพิมพ์ที่สั่งพิมพ์ลงกระดาษA4(ใบหน้า)                                   ตัวอย่างแบบพิมพ์ที่สั่งพิมพ์ลงบนกระดาษA4(ใบต่อ)
     
    ระบบฐานข้อมูลรายการบัญชีรายชื่อนายจ้าง                                              แบบบันทึกข้อมูลนายจ้าง
     
    ระบบสำรองข้อมูลBackUp                                                                   Bonus พิเศษ แบบฟอร์มประกันสังคมที่ใช้บ่อย

             แต่มาบัดนี้  ได้มีโปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านทั้งหลายแล้ว โปรแกรมบันทึกแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม สปส.1-10 ที่สามารถพิมพ์กรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์ม สปส.1-10 ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างแม่นยำ  ถูกต้องสวยงาม  หรือจะพิมพ์ลงกระดาษเปล่าA4 ก็ยังได้ สะดวกดี โปรแกรมจะทำการพิมพ์แบบฟอร์มพร้อมข้อมูลให้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังสามารถเก็บทุกข้อมูลของการยื่นประกันสังคมไว้ในระบบฐานข้อมูล  พร้อมที่จะทำการประมวลผลได้ในพริบตาเดียว อีกทั้งยังสามารถออกรายงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ , เพื่อการนำเสนอผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที เหมาะสำหรับบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อยื่นแบบประกันสังคมอยู่เป็นประจำ และที่สำคัญ  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานบัญชี  เพราะท่านสามารถเรียกรายงานการยื่นแบบประกันสังคมของลูกค้าบัญชีของท่านในแต่ละราย  ในแต่ละปีขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ใช้เปรียบเทียบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ยอดจ่ายเงินได้ ยอดเงินนำส่งประกันสังคม ตรวจเช็คการยื่นเงินสมทบประกันสังคมของลูกค้าสำนักงานบัญชีในแต่ละเดือนแต่ละปี ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องประการใดบ้าง และที่สำคัญมีรายงานการสรุปการยื่นแบบประกันสังคมในแต่ละเดือนว่า ได้ยื่นแบบ สปส.10 ให้กับลูกค้ารายใดบ้าง จำนวนเงินสมทบเป็นจำนวนเท่าไร  รวมยื่นทั้งสิ้นกี่รายในเดือนนั้นๆ 
                        นี่คือโปรแกรมที่ คุณรอคอยกันมานาน 

 

                       

เวอร์ชั่น 2015.12.1 ใหม่ล่าสุด!!
โปรแกรมบันทึกแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม สปส.1-10 (SPS10)

           สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใน Version นี้ได้แก่

  • ระบบRegisterCodeโปรแกรมแบบใหม่ ทำให้ต่อไปนี้ ไม่ว่าคุณจะต้องลงโปรแกรมที่เครื่องกี่ครั้ง คุณจะFORMAT HardDisk บ่อยสักเพียงใด คุณก็ยังคงใช้รหัส RegisterCode ตัวเดิมตลอดไป ใช้กันไปจนกว่า HardDisk จะพังกันไปข้างหนึ่ง
    
  • การนำรหัสRegisterCode ที่ได้รับหลังจากการสั่งซื้อแล้วไปบันทึกในโปรแกรมก็ได้รับการปรับปรุงใหม่หมดจด คุณไม่ต้องมานั่งคีย์รหัส RegisterCode เข้าไปในโปรแกรมอีกต่อไป เพียงคุณชี้ให้โปรแกรมทราบว่า รหัสRegisterCode ที่คุณได้รับมานั้นเก็บอยู่ที่ไหน เพียงเท่านี้ที่คุณต้องทำ จากนั้นระบบ RegisterCode จะทำการลงทะเบียนการใช้งานถาวรให้คุณทันที
    
  • ระบบสำรองข้อมูลรูปแบบใหม่ นอกจากจะทำการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูลเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไว้ใน HardDisk เช่นในเวอร์ชั่นเดิม ที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่นนี้ได้แก่ การสำรองข้อมูลบันทึกลงบนแฟลชไดท์(FlashDrive)โดยตรง ทำให้สะดวกในการดูแลข้อมูลสำคัญของคุณ และที่พิเศษไปกว่านั้น การจัดรูปแบบระบบการบันทึกสำรองข้อมูลแบบใหม่ ทำให้คุณเลือกชุดข้อมูลที่จะเรียกคืนได้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น ไม่หยิบไฟล์ข้อมูลผิดๆมาใช้งานอย่างแน่นอน

                                     
                                   DownLoad Site   DownLoad     

 

 


 

การตั้งค่าเริ่มต้น (เฉพาะผู้ที่ใช้งานร่วมกับ WIN7 / WIN8 / WIN10 เท่านั้น)
ถ้าเป็น Windows รุ่นอื่น สามารถใช้งานได้ทันทีที่ติดตั้งเสร็จ!!


 


ความสามารถของโปรแกรม
สรุปความสามารถของโปรแกรม


 Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics