ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


ตัวอย่างรายงานภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภงด.1ก และสรุปการยื่นภาษี

 

ตัวอย่างรายงานภงด.1,ภงด.3,ภงด.53และสรุปการยื่นภาษี

      ตัวอย่างรายงานภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภงด.1ก นี้เป็นผลจากการพิมพ์ของโปรแกรมบันทึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย TAX1353 Version 2.8.x และ โปรแกรม Add-On ที่สามารถออกรายงานได้ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย รวดเร็วทันใจ ไม่ต้องมานั่งเปิดแฟ้มบวกเลขกันอีกต่อไปแล้ว

ท่านสามารถ DownLoad โปรแกรมดังกล่าวเพื่อทดลองใช้งานก่อนได้ที่  http://www.thaitaxinfo.com

       โปรแกรมพิมพ์ใบกำกับภาษีขาย พร้อมรายงานภาษีขาย     โปรแกรมบันทึกแบบภาษี ภงด.1,3,53 TAX1353     โปรแกรมบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT30    โปรแกรมบันทึกเงินนำส่งประกันสังคม สปส.1-10 SPS10 

 ภงด.1 

 

  ตัวอย่างแบบภงด.1 ที่โปรแกรมสั่งพิมพ์ออกมา โดยการพิมพ์ลงบนกระดาษเปล่า A4  นับว่าเป็นวิธีที่สะดวกมาก เพราะเราไม่ต้องวิ่งไปสรรพากรเพื่อขอแบบฟอร์มภาษี ภงด.1มาทำการกรอกข้อมูล

 

Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

 

ภงด.1 

 ตัวอย่างใบต่อแบบภงด.1 ที่โปรแกรมสั่งพิมพ์ออกมา อันนี้ก็เช่นกัน ใช้กระดาษเปล่า A4 ในการพิมพ์แล้วยื่นสรรพากร  

Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

 

รายงานสรุป การยื่นแบบ ภงด.1 

 

 

    ตัวอย่างรายงานการยื่นแบบภาษี ภงด.1 ที่โปรแกรมสั่งพิมพ์ออกมา โดยจะทำการสรุปว่า ในเดือนนั้นๆ มีการยื่นภาษีรายใดบ้างเป็นจำนวนเงินภาษีในแต่ละรายเท่าไร เป็นการคุมจำนวนเงินภาษีที่เรานำส่งในแต่ละเดือน และในกรณีนำรายงานสรุปนี้แนบไปกับแบบที่ยื่นสรรพากร ก็จะช่วยให้สรรพากรเช็คยอดเงินได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

 

 รายงานสรุป  

    ตัวอย่างรายงานการยื่นแบบภาษี ภงด.1 ที่โปรแกรมสั่งพิมพ์ออกมา โดยจะทำการสรุปว่า ลูกค้าแต่ละรายในรอบปีมีการยื่นภาษี ภงด.1 แต่ละเดือน เป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยจะแยกสรุปใบแนบที่เป็นค่าเงินเดือนและที่เป็นค่านายหน้าออกจากกัน ซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพของการยื่นแบบได้ชัดเจนมาก จะเห็นได้ว่า ในบรรทัดสุดท้ายจะทำการรวมยอดเงินในแต่ละประเภทไว้ให้ด้วย ทำให้เราสามารถนำเสนอรายงานนี้ต่อผู้บริหารได้ทันที 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

 

 

 ภงด.3

  ตัวอย่างใบต่อแบบภงด.3 ที่โปรแกรมสั่งพิมพ์ออกมา โดยการพิมพ์ลงบนกระดาษเปล่า A4  เช่นเดียวกับแบบใบต่อ ภงด.1 นับว่าเป็นวิธีที่สะดวกมาก เพราะเราไม่ต้องวิ่งไปสรรพากรเพื่อขอแบบฟอร์มภาษี ภงด.3 ยามฉุกเฉิน กระดาษเปล่าๆ ก็ช่วยเราได้ 

Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

 

 รายงานสรุป

 

    ตัวอย่างรายงานการยื่นแบบภาษี ภงด.3 เช่นเดียวกับรายงานสรุป ภงด.1 ที่โปรแกรมจะสั่งพิมพ์รายงานการยื่นภาษี ภงด.3 ในแต่ละเดือนออกมา ซึ่งเท่ากับเป็นการคุมยอดการยื่นภาษีแต่ละเดือน 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

 

 รายงานสรุปการยื่น

        ตัวอย่างรายงานการยื่นแบบภาษี ภงด.3 ที่โปรแกรมจะทำการสรุปว่า ลูกค้าแต่ละรายในรอบปีมีการยื่นภาษี ภงด.3 แต่ละเดือนนั้น เป็นจำนวนเงินภาษีเท่าไร โดยจะรายงานให้เห็นว่าในเดือนที่ยื่นภาษีนั้น ค่าจ้างค่าบริการ ที่จ่ายออกไปนั้นเป็ฯเงินเท่าไร ค่าภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งเป็นเงินเท่าไร ทำให้เราสามารถนำเสนอรายงานนี้ต่อผู้บริหารได้ทันที 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

 ภงด.53  

     ตัวอย่างแบบภงด.53 ที่โปรแกรมสั่งพิมพ์ออกมา โดยการพิมพ์ลงบนกระดาษเปล่า A4  นับว่าเป็นวิธีที่สะดวกมาก หากเครื่องพิมพ์ของท่านสามารถพิมพ์สีได้ ก็จะออกม่เป็นภาพสี แต่หากไม่ต้องการให้ออกมาเป็นสี ท่านก็สามารถเซ็ทที่เครื่องพิมพ์ให้ออกมาเป็นขาวดำได้ ไม่ว่าจะพิมพ์แบบสีหรือแบบขาวดำ สามารถนำไปยื่นแบบสรรพากรได้เช่นกัน 

Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

 ภงด.53   

     ตัวอย่างใบต่อแบบภงด.53 ที่โปรแกรมสั่งพิมพ์ออกมา โดยการพิมพ์ลงบนกระดาษเปล่า A4  เช่นเดียวกับแบบใบต่อ ภงด.1และแบบ ใบต่อภงด.3 ที่นับว่าเป็นวิธีที่สะดวกมาก เพราะเราไม่ต้องวิ่งไปสรรพากรเพื่อขอแบบฟอร์มภาษี ยามฉุกเฉิน กระดาษเปล่าๆ ก็ช่วยเราได้ แถมสวยงามอีกด้วย

Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

 

รายงานสรุปการยื่นแบบภาษี 

ตัวอย่างรายงานการยื่นแบบภาษี ภงด.53 เช่นรเดียวกับรายงานสรุป ภงด.1,ภงด.3 ที่โปรแกรมจะสั่งพิมพ์รายงานการยื่นแบบภาษี ภงด.53 ในแต่ละเดือนออกมา ซึ่งเท่ากับเป็นการคุมยอดการยื่นภาษีในแต่ละเดือน

Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

 รายงานสรุปการยื่นแบบ

        ตัวอย่างรายงานการยื่นแบบภาษี ภงด.53 ที่โปรแกรมจะทำการสรุปว่า ลูกค้าแต่ละรายในรอบปีมีการยื่นภาษี ภงด.53 แต่ละเดือนนั้น เป็นจำนวนเงินภาษีเท่าไร เช่นเดียวกับตัวอย่างในข้างต้น ทำให้เราสามารถนำเสนอรายงานนี้ต่อผู้บริหารได้ทันที 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

 

 

     โปรแกรม Add-On ที่ใช้ในการออกรายงานต่างๆ โดยจะเป็นการนำรายการข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมบันทึกแบบภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 (โปรแกรมTAX1353) มาทำการประมวลผลเพื่อออกรายงานต่างๆ ซื่งรายงานที่ได้นี้ จะเป็นรายงานที่สามารถนำเสนอผู้บริหารได้ทันที และในบางรูปแบบรายงานนั้นสามารถนำไปเป็นบัญชีคุม การบันทึกการนำส่งภาษีในแต่ละเดือนได้ด้วย

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

หมายเหตุ รายงานนี้เป็นชุด Add-on ที่จะรวมอยู่ในชุดโปรโมชั่น

 

 

 

   โปรแกรม Add-On ที่ใช้ในการออกรายงานต่างๆ โดยจะเป็นการนำรายการข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมบันทึกแบบภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 (โปรแกรมTAX1353) มาทำการประมวลผลเพื่อออกรายงานต่างๆ ซื่งรายงานที่ได้นี้ จะเป็นรายงานที่สามารถนำเสนอผู้บริหารได้ทันที และในบางรูปแบบรายงานนั้นสามารถนำไปเป็นบัญชีคุม การบันทึกการนำส่งภาษีในแต่ละเดือนได้ด้วย 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

หมายเหตุ รายงานนี้เป็นชุด Add-on ที่จะรวมอยู่ในชุดโปรโมชั่น

 

 

 

รายงานสรุปการยื่นแบบภงด.3 ในรอบปี     ตัวอย่างรายงานการสรุปรายละเอียดของบุคคลที่กิจการได้หักภาษีและยื่นภงด.3 ในรอบปี ว่าได้หักคนไหนบ้าง โดยจะแสดงรายละเอียดว่า เดือนไหนหักเท่าไร ทั้งปีหักไปกี่เดือน กี่รายการ และมีการรวมยอดให้ตรวจสอบตอนท้ายรายการของแต่ละคนด้วย ทำให้เราสามารถตรวจเช็คได้ว่ายื่นใครไปบ้างในรอบปีที่ผ่านมา หรือจะทำการสรุปทุกเดือน ทุกสิ้นไตรมาส เพื่อนำเสนอผู้บริหาร เพื่อการวางแผนรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

หมายเหตุ รายงานนี้เป็นชุด Add-on ที่จะรวมอยู่ในชุดโปรโมชั่น

 

 

 

 รายงานสรุปแบบภงด.3ในรอบปี

        ตัวอย่างรายงานการสรุปรายละเอียดของบุคคลที่กิจการได้หักภาษีและยื่นภงด.3 ในรอบปี ว่าได้หักคนไหนบ้าง โดยจะแสดงรายการสรุปเป็นรายบุคคลว่า ทั้งปีไปกี่รายการ เป็นเงินรวมทั้งปีเท่าไร และมีการรวมยอดให้ตรวจสอบตอนท้ายรายการของแต่ละคนด้วย ทำให้เราสามารถตรวจเช็คได้ว่ายื่นใครไปบ้างในรอบปีที่ผ่านมา 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

หมายเหตุ รายงานนี้เป็นชุด Add-on ที่จะรวมอยู่ในชุดโปรโมชั่น

 รายละเอียดแสดงการยื่นแบบภงด.3แต่ละเดือน

      ตัวอย่างรายงานการรายละเอียดของบุคคลที่กิจการได้หักภาษีและยื่นภงด.3 ในแต่ละเดือน เหมือนรายการในแบบใบต่อภงด.3เลย และมีช่องCheckBox  ให้ติ๊กควบคู่กับการลงบัญชีของกิจการด้วยว่า รายการนี้ได้บันทึกบัญชีแล้ว และบันทึกหักณที่จ่ายแล้วด้วย จากนั้นก็ทำการติ๊กในช่องCheckBox ทำเช่นนี้ทุกรายการที่ลงบัญชีแล้ว ก็จะเป็นการคุมบัญชีแยกประเภทภาษีหักณที่จ่ายด้วยไปในตัว ไม่ต้องคอยเปิดสำเนาแบบ ภงด.3 ทุกครั้งที่ลงบัญชีอีกด้วย ดีจริงๆเลย อย่างนี้แล้ว ปิดรอบบัญชีนี้ คงปวดหัวน้อยลงแล้วล่ะ เพราะหากช่องCheckBox ไหนไม่ถูกติ๊ก แสดงว่ายังไม่ได้ลงบัญชี

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

หมายเหตุ รายงานนี้เป็นชุด Add-on ที่จะรวมอยู่ในชุดโปรโมชั่น

 รายงานสรุปการจ่ายเงินเดือน

      ตัวอย่างรายงานนี้ จะเป็นรายละเอียดเงินเดือนของพนักงานที่กิจการได้ยื่นแบบภาษี ภงด.1 ในแต่ละเดือน โดยโปรแกรมจะทำรายละเอียดเงินเดือนพนักงานแต่ละคนว่า ในแต่ละเดือนมีเงินเดือนเท่าไร ภาษีที่ถูกหักในแต่ละเดือนเป็นเงินเท่าไร รวมทั้งปีแล้วกิจการจ่ายเงินให้พนักงาน และภาษีที่หักนำส่งไว้เป็นเงินรวมเท่าไร กล่าวง่ายๆรายงานนี้คือ รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำ ภงด.1ก นั่นเอง โดยรายงานนี้จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดในรอบปี ของพนักงานแต่ละคน และยังสามารถใช้รายงานชุดนี้คตรวจสอบการยื่น ภงด.1ในแต่ละเดือนว่าพนักงานแต่ละคนนั่นยื่นถูกต้องหรือไม่ และต่อไปนี้คนทำบัญชีคงไม่ต้องปวดหัวกับการเก็บตัวเลขเพื่อจัดทำ ภงด.1ก กันอีกต่อไป

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

หมายเหตุ รายงานนี้เป็นชุด Add-on ที่จะรวมอยู่ในชุดโปรโมชั่น

 รายงานสรุปงภด.1ก

      ตัวอย่างรายงานนี้ จะเป็นรายการสรุปของรายงานก่อนหน้านี้ โดยรายงานนี้จะทำการรวมตัวเลขเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนใน ภงด.1 เพื่อนำยอดนี้ไปใส่ในแบบภงด.1ก หรือนำยอดนี้ไปคำนวนภาษีเงินได้ ภงด.91 ของพนักงานแต่ละคนก็ได้ กล่าวคือรายงานชุดนี้เป็นรายการสรุปยอดรวมของรายงานชุดก่อนหน้านี้ ทำให้สามารถสรุปรายงานบัญชีเงินเดือน เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสของพนักงาน

  Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

หมายเหตุ รายงานนี้เป็นชุด Add-on ที่จะรวมอยู่ในชุดโปรโมชั่น

 รายงานสรุปแบบภงด.1

     ตัวอย่างรายงานนี้ จะเป็นรายละเอียดค่านายหน้า ที่ยื่นตามแบบใบต่อของ ภงด.1 โดยค่านายหน้าของพนักงานที่กิจการได้ยื่นแบบภาษี ภงด.1 ในแต่ละเดือน โดยโปรแกรมจะทำรายละเอียดค่านายหน้าของพนักงานแต่ละคนว่า ในแต่ละเดือนมีค่านายหน้าเท่าไร ภาษีที่ถูกหักในแต่ละเดือนเป็นเงินเท่าไร รวมทั้งปีแล้วกิจการจ่ายเงินให้พนักงาน และภาษีที่หักนำส่งไว้เป็นเงินรวมเท่าไร กล่าวง่ายๆรายงานนี้คือ รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำ ภงด.1ก นั่นเอง โดยรายงานนี้จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดในรอบปี ของพนักงานแต่ละคน

  Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

หมายเหตุ รายงานนี้เป็นชุด Add-on ที่จะรวมอยู่ในชุดโปรโมชั่น

 ตัวอย่างการ

  รูปนี้เป็นรูปที่แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมนี้นอกจากจะแสดงรายงานแล้วสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้แล้ว ยังสามารถนำข้อมูลของรายงานต่างแปลงออกเป็นข้อมูลในรูปแบบของ EXCEL ได้อีกด้วย ทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หรืออาจจะนำข้อมูลที่ เป็นEXCEL ไปทำกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร หรือในที่ประชุมได้อย่างง่ายดาย

Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

หมายเหตุ รายงานนี้เป็นชุด Add-on ที่จะรวมอยู่ในชุดโปรโมชั่น

 ตัวอย่างการ

 รูปนี้เป็นรูปที่แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมนี้นอกจากจะ Export ข้อมูลออกมาเป็นรูปแบบ EXCELได้แล้ว ยังสามารถ Export ข้อมูลออกมาในรูปแบบของ DATABASE (.DBF) ได้อีกด้วย นั่นหมายถึงท่านสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลได้ตามใจนึกเลยทีเดียว หรือนำข้อมูลที่ได้ไปออกรายงานที่ท่านสร้างขึ้นมาเองก็ได้ ทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย

Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

หมายเหตุ รายงานนี้เป็นชุด Add-on ที่จะรวมอยู่ในชุดโปรโมชั่น

     

 

   

         ด่วน!! หากท่านสั่งซื้อโปรแกรมบันทึกแบบภาษีภงด.1,ภงด.3 ภงด.53 TAX1353 Version 2.08.x ในช่วงนี้ ท่านจะได้รับแถม โปรแกรมADD-ON เพื่อใช้ในการออกรายงานสรุปต่างๆ ที่ประกอบไปด้วย

  • รายงานสรุปแบบภงด.1  
  • รายงานสรุปแบบภงด.1ก 
  • รายงานสรุปแบบภงด.3   
  • รายงานสรุปแบบภงด.53 
  • Export รายงานต่างๆออกเป็น EXCEL
  • Export รายงานต่างๆออกเป็น DATABASE *.DBF

 

       สนใจสั่งซื้อได้ที่

ติดต่อคุณชาญชัย โทรศัพท์ 02-329-1652

MoBile : 083-248-3555

 Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics