ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


ตัวอย่างรายงานภพ.30 และสรุปการยื่นภาษี

ตัวอย่างรายงานภพ.30 และรายงานสรุปการยื่นภาษี

      ตัวอย่างรายงานภพ.30 นี้เป็นผลจากการพิมพ์ของโปรแกรมบันทึกแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 VAT30 Version 2.8.x ที่สามารถออกรายงานได้ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย รวดเร็วทันใจ ไม่ต้องมานั่งเปิดแฟ้มบวกเลขกันอีกต่อไปแล้ว

ท่านสามารถ DownLoad โปรแกรมดังกล่าวเพื่อทดลองใช้งานก่อนได้ที่  http://www.thaitaxinfo.com

โปรแกรมบันทึกแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30

 

    โปรแกรมบันทึกแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำแบบภาษี ภพ.30ประจำเดือนของท่าน ให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล ที่ท่านสามารถจะเรียกข้อมูลมาใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว สามารถออกรายงานการยื่นภาษี ภพ.30 ของกิจการของท่าน หรือลูกค้าบัญชีของท่านได้อย่างรวดเร็ว ด้วยรูปแบบรายงานที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้งานได้ทันที และยังเป็นการคุมยอดการยื่นภาษีแต่ละเดือน 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

  

โปรแกรมบันทึกแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30

 

    เป็นโปรแกรมที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ท่านจึงใช้เวลาเรียนรู้การใช้งานไม่ถึง 5 นาที ท่านก็สามารถใช้งานได้คล่องราวกับท่านคุ้นเคยมานาน โปรแกรมสามารถพิมพ์กรอกข้อมูลภาษีลงบนแบบพิมพ์ ภพ.30 ของสรรพากรได้อย่างแม่นยำ หรือท่านจะใช้กระดาษขาว A4 พิมพ์แบบภพ.30 ก็ได้ เมื่อพิมพ์เสร็จท่านสามารถนำแบบที่พิมพ์ยื่นเสียภาษีที่สรรพากรได้ทันที ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ แน่นอน 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

  

โปรแกรมสั่งพิมพ์รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30

    

ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการออกรายงานต่างๆของโปรแกรมบันทึกแบบภาษีมูลค่าเพิ่มภพ.30 โดยจะสามารออกรายงานได้ทั้งลูกค้าบัญชีรายตัว หรือรายเดือน รายปีก็ได้ ทั้งแบบรอบบัญชีปกติ หรือรอบบัญชีระหว่างปี และที่สำคัญสำหรับสำนักงานบัญชี โปรแกรมนี้สามารถสรุปรายชื่อและยอดภาษีภพ.30 ที่ยื่นในแต่ละเดือนได้ด้วยว่า ในเดือนนั้นๆยื่นลูกค้ารายใดบ้าง เป็นเงินภาษีเท่าใด โดยที่โปรแกรมจะสั่งพิมพ์รายงานการยื่นภาษี ภพ.30ในแต่ละเดือนออกมา ซึ่งเท่ากับเป็นการคุมยอดการยื่นภาษีแต่ละเดือน 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

ตัวอย่างแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรม    

ตัวอย่างแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ที่โปรแกรมสั่งพิมพ์ออกมา โดยสามารถสั่งให้พิมพ์เฉพาะข้อมูลที่ต้องการลงบนแบบพิมพ์ ภพ.30 ของสรรพากร หรือจะสั่งพิมพ์ทั้งข้อมูลและแบบพิมพ์ลงบนกระดาษขาวA4 ก็ได้ พิมพ์เสร็จ ยื่นได้เลย 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

    

 ตัวอย่างรายงานแบบภพ.30 ของลูกค้ารายตัวแบบรอบบัญชีปกติ

    ตัวอย่างรายงานสรุปการยื่นภาษีของลูกค้ารายตัวว่าในรอบบัญชีนั้น มีการยื่นภาษีภพ.30 ในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรบ้าง มีการยื่นเพิ่มเติมกี่ครั้ง แจ้งขายขาด หรือแจ้งซื้อเกิน ทำให้เรามองเห็นภาพการยื่นแบบภาษีได้ครบถ้วน ทำให้ไม่หลงลืม อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบการบัญชีบัญชีของเราได้อีกด้วย ทำให้ภาษีปิดโอนของท่านถูกต้องแน่นอน 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

  

 ตัวอย่างรายงานแบบภพ.30 ของลูกค้ารายตัวแบบรอบบัญชีไม่ปกติ

 

    ตัวอย่างรายงานสรุปการยื่นภาษีของลูกค้ารายตัว แบบช่วงเวลา ทำให้สะดวกสำหรับลูกค้ารายที่รอบบัญชีไม่ปกติ(ไม่ใช่รอบปีบัญชี) หรือจะให้แสดงการยื่นแบบภพ.30 ของลูกค้ารายตัวทั้งหมดเลยก็ได้ว่ามีการยื่นแบบภพ.30 เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การยื่นภาษีซื้อ ภาษีขาย ว่ามีการยื่นภาษีภพ.30 ในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรบ้าง มีการยื่นเพิ่มเติมกี่ครั้ง แจ้งขายขาด หรือแจ้งซื้อเกิน อย่างไรบ้าง ทำให้เรามองเห็นภาพการยื่นแบบภาษีว่า ยอดซื้อขายสัมพันธืกันหรือไม่ 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

  

 รูปแบบการรายงานสรุป การยื่นแบบ ภพ.30 แบบช่วงเวลาเช่นกัน

 

    ตัวอย่างรูปแบบการรายงานสรุป การยื่นแบบ ภพ.30 แบบช่วงเวลา  อีกรูปแบบหนึ่ง ท่านจะเห็นได้ว่าอ่านข้อมูลง่ายเข้าใจเร็ว หากมีข้อบกพร่องในการยื่นแบบภาษี ท่านจะพบได้ทันที 

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

  

 รูปแบบการรายงานสรุป การยื่นแบบ ภพ.30 รายเดือน ว่ายื่นใครไปบ้าง

 

    ตัวอย่างรายงานสรุปการยื่นแบบภาษี ภพ.30 รายเดือนว่าในเดือนนั้นๆ มีการยื่นภาษีของลูกค้ารายใดไปบ้าง เป็นจำนวนเงินภาษีเท่าใด ทำให้ท่านสามารถตรวจสอบการยื่นภาษีได้ทันที อีกทั้งยังตรวจย้อนหลังได้ด้วยว่าเดือนก่อนหน้านั้น ยื่นของลูกค้ารายนั้นหรือไม่ ภาษีเท่าใด หรือจะใช้รายงานนี้แนบไปกับแบบภพ.30 ตอนที่ไปยื่นที่สรรพากรก็ได้ (ในกรณีที่ท่านฝากยื่นกับสรรพากร เท่ากับเป็นการคุมยอดภาษีให้ตรงกับแบบที่ยื่น หรือจะใช้คุมยอดเงินภาษีตอนที่ให้ แมสเซ็นเจอร์วิ่งไปยื่นแบบที่สรรพากรก็ได้ แล้วแต่ท่านจะประยุกต์ใช้งาน

 Click ที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

        สนใจสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 

ติดต่อคุณชาญชัย โทรศัพท์ 02-329-1652

 MoBile : 083-248-3555Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics