ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


โปรแกรมบันทึกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 BOJ5

โปรแกรมบันทึกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 พร้อมฐานข้อมูล 

   

 

   

             โปรแกรมบันทึกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 นี้ เป็นโปรแกรมที่มีความจำเป็นต้องใช้งานอีกหนึ่งโปรแกรม สำหรับสำนักงานบัญชีเป็นอย่างยิ่ง ในการส่งงบการเงินที่กระทระทรวงพาณิชย์ นอกเหนือจากงบการเงินที่ต้องนำส่งแล้วนั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องแนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ณ วันที่ประชุมอนุมัติงบการเงินแนบไปด้วยทุกครั้ง จะให้มานั่งพิมพ์ใหม่ทุกครั้งก็ไม่ไหว จะใช้แบบฟอร์มPDFไฟล์ของปีที่แล้วก็ไม่รู้ไปเก็บไว้ที่ไหน ฉบับใหม่ฉบับเก่า สับสนไปหมด ยิ่งนานปีไป PDFไฟล์ที่บันทึกเก็บไว้ยิ่งเพิ่มทวีคูณ บางครั้งในระหว่างปี มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นแล้ว แต่เอาข้อมูลของปีที่แล้วมาพิมพ์ เพียงเพราะลูกน้องไม่ได้เอาฉบับแก้ไขมาใส่แฟ้มให้ เหล่านี้เป็นต้น ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ

 

 

        ปัญหาดังกล่าวจะหมดสิ้นไปเมื่อท่านได้ใช้โปรแกรมบันทึกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 เพราะเมื่อท่านพิมพ์ข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลของโปรแกรม โปรแกรมจะถูกบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงของบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเอาไว้แล้ว ต่อมาภายหลัง เพียงท่านสั่งให้แสดงข้อมูลของลูกค้ารายนี้ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของลูกค้ารายนี้ก็จะขึ้นมาแสดงให้ท่านเรียกใช้ทันที เมื่อสั่งพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 โปรแกรมก็พิมพ์กรอกข้อมูลลงบนแบบบอจ.5 ของกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างแม่นยำ ถูกต้องสวยงาม หรือจะพิมพ์ลงกระดาษเปล่าขนาด A4 ก็สามารถแนบกับงบการเงินได้ทันทีทีสั่งพิมพ์ อีกทั้งยังสามารถเก็บทุกข้อมูลของการนำส่งบัญชีรายชื่อไว้ในระบบฐานข้อมูล ในปีต่อๆไปคุณแค่เรียกข้อมูลเก่าขึ้นมา แล้วแก้วันที่ประชุมใหม่ เพียงแค่นั้นที่คุณต้องทำ และเช่นเดิม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานบัญชี  ท่านสามารถสั่งพิมพ์,ตรวจสอบ,แก้ไขเพิ่ม,ปรับปรุง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของลูกค้าท่านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำเช่นเคย หากโปรแกรมนี้ติดตั้งอยู่ใน NoteBook ก็เหมือนท่านยกเอาแฟ้มเอกสารทั้งสำนักงานไปด้วย    นี่คือโปรแกรมที่ สำนักงานบัญชีทั้งหลาย รอคอยกันมานาน 


เวอร์ชั่น 3.80 ใหม่ล่าสุด!! 
FORMAT HardDisk กี่ครั้งก็ยังคงใช้รหัสเดิมได้
คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใน Version นี้ได้แก่


  1. ระบบRegisterCodeโปรแกรมแบบใหม่ ทำให้ต่อไปนี้ ไม่ว่าคุณจะต้องลงโปรแกรมที่เครื่องกี่ครั้ง คุณจะFORMAT HardDisk บ่อยสักเพียงใด คุณก็ยังคงใช้รหัส RegisterCode ตัวเดิมตลอดไป ใช้กันไปจนกว่า HardDisk จะพังกันไปข้างหนึ่ง
  2. การนำรหัสRegisterCode ที่ได้รับหลังจากการสั่งซื้อแล้วไปบันทึกในโปรแกรมก็ได้รับการปรับปรุงใหม่หมดจด คุณไม่ต้องมานั่งคีย์รหัส RegisterCode เข้าไปในโปรแกรมอีกต่อไป เพียงคุณชี้ให้โปรแกรมทราบว่า รหัสRegisterCode ที่คุณได้รับมานั้นเก็บอยู่ที่ไหน เพียงเท่านี้ที่คุณต้องทำ จากนั้นระบบ RegisterCode จะทำการลงทะเบียนการใช้งานถาวรให้คุณทันที
  3. ระบบสำรองข้อมูลรูปแบบใหม่ นอกจากจะทำการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูลเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไว้ใน HardDisk เช่นในเวอร์ชั่นเดิม ที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่นนี้ได้แก่ การสำรองข้อมูลบันทึกลงบนแฟลชไดท์(FlashDrive)โดยตรง ทำให้สะดวกในการดูแลข้อมูลสำคัญของคุณ และที่พิเศษไปกว่านั้น การจัดรูปแบบระบบการบันทึกสำรองข้อมูลแบบใหม่ ทำให้คุณเลือกชุดข้อมูลที่จะเรียกคืนได้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น ไม่หยิบไฟล์ข้อมูลผิดๆมาใช้งานอย่างแน่นอน 
      

            

DownLoad Here >>>   DownLoad


 

 การตั้งค่าเริ่มต้น (เฉพาะผู้ที่ใช้งานร่วมกับ Windows7 เท่านั้น)
ถ้าเป็น Windows รุ่นอื่น สามารถใช้งานได้ทันทีที่ติดตั้งเสร็จ!!ความสามารถของโปรแกรม
สรุปความสามารถของโปรแกรม

 Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics